• 4de Triënnale voor Vormgeving - (lm)perfect by design
  • Panamarenko geland in het Vlaams Parlement

4de Triënnale voor Vormgeving - (lm)perfect by design

De 4de Triënnale voor Vormgeving vindt niet traditiegetrouw in het Gentse Designmuseum plaatst maar verhuist naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel.  In Gent is er op dat ogenblik geen plaats door de Maarten Van Severen tentoonstel­ling. Een opsteker voor de KMKG want straks opent dit federale museum een gloednieuwe designafdeling.  De door Design Vlaan­deren - het vroegere Vizo - opgezette Triënnale draagt dit jaar als titel (lm)perfect by design. Daarbij vertrekt men van de perfecte industriële vormgeving.  Maar, zo wordt in deze tentoonstel­ling hardop gedacht: wat is de maatstaf van perfectie?  Voor lampen koning lngo Maurer bijvoorbeeld is het klassieke peertje (gloeilamp) hét schoolvoorbeeld van industriële vol­maaktheid én ongedwongen poëzie. Maurer zelf fantaseert en improviseert in zijn scheppingen naar hartelust, voor hem is een lamp met vleugeltjes niks ongewoons. Waarom zouden we deze fantasievolle  'onvolmaaktheden',  zo vraagt de Triën­nale zich af, dan niet als perfect interpreteren? De Triënnale laat op al dit soort zaken het licht schijnen. Zo werd gezocht naar industriële objecten met een artistiek of ambachtelijk randje. En wie zoekt die vindt. Het artistieke van Bramboa liegt er niet om.  Hij bekleedt stoelen en banken met jute zodat ze er wat rafelig uitzien. ]os Devriendt introduceert in het industriële de ambachtelijke charme. Martine Gijselbrecht op haar beurt vertrekt van een zelf geweven weefsel om er een industrieel equivalent van te maken. De 4de Triënnale zet de industriële code van ongeschon­den gaafheid duidelijk op zijn kop en zoekt nieuwe uitwegen om industrie, ambacht en kunst met elkaar te verzoenen. De toon is soms ludiek.  De herinterpretatie van de kristallen luchter van Vin­cent Van Duysen is een eyecatcher van formaat. Eric Chevalier gaat de conceptuele toer op. Hij omwikkelt oude op straat  bijeenge­scharrelde stoelen met heel veel touw. Zoveel zelfs dat je er vanzelf begint over na te denken.

Praktische informatie

4de Triënnale voor Vormgeving, (lm)perfect by design. Van 3 december tot 27 februari 2005 - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,  Brussel.

Panamarenko geland in het Vlaams Parlement

Sinds enkele jaren heeft het Vlaams Parlement een Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Naast kantoren voor de Vlaamse volksverte­genwoordigers en hun medewerkers bevat dit gebouw ook een infor­matie- en  bezoekerscentrum 'De Loketten'. In deze schitterende ruimte houdt het Vlaams parlement regelmatig tentoonstellingen. 'Iconen van Design in Vlaanderen' was de eerste en nu komt de eer te beurt aan de bijna wereldberoemde Panamarenko onder de titel 'Te land, ter zee en in de lucht'.
De tentoonstelling biedt een boeiend beeld van de ongebreidelde ver­beeldingskracht die Panamarenko sinds het begin van de zestig aan de dag legt. Zijn oeuvre evo­lueert op de grenzen van kunst en wetenschap. Hij ontwerpt tuigen die bij­ voorbeeld gebaseerd zijn op de vlucht van insecten maar ook op magnetische velden. Leidraad blijft de droom om te ontsnappen aan de zwaartekracht. De toestellen zijn soms ontworpen om door motoren dan weer door mensen aangedreven te wor­den. De tentoonstelling brengt achttien werken die een overzicht bieden van 1975 tot nu. Daarbij horen vier kleinere creaties en vijf multiples. Opnieuw pakken de tentoonstellingsmakers uit met een boeiende au­diogids.  De kunstenaar vertelt in zijn eigen gekende stijl anekdotes over elke creatie. Daarbovenop geven drie experten commentaar. Voor elk onderdeel van de titel een specialist.  Te land is voor de autopiloot Jacky lckx, admiraal Willy Herteleer neemt ter zee ter harte en ballonvaarder Wim Verstraeten het luchtruim. Een origineel en onuitgegeven aanden­ken aan de tentoonstelling is ongetwijfeld de modelbouwdoos van het 'Vliegend Eiland' (2004), één van de tentoongestelde werken. Met de nodige modelbouwmaterialen en ook veel handigheid zal de bezoeker "zijn eigen Panamarenko" kunnen  maken. Het resultaat zou een exacte kopie van het kunstwerk op de helft van de ware grootte moeten zijn voor slechts € 50.

Praktische informatie

Panamarenko in het Vlaams Parlement. Te land, ter zee en in de lucht. Nog tot 25 maart 2005.

Download hier de pdf

OKV2004.4 Keuze van de redactie.pdf