Henri Evenepoel in zijn atelier voor het werk in uitvoering ‘Het eremonument van Sidi Jacoub te Blida’

Henri Evenepoel in zijn atelier voor het werk in uitvoering ‘Het eremonument van Sidi Jacoub te Blida’ .

Rotatie van kunstwerken in het Fin-de-Siècle Museum

De dynamische collectie van het Fin-de-Siècle museum biedt op regelmatige basis, een rotatie van kunstwerken. Het betreft een honderdtal werken op papier, foto’s, objecten en documenten die om de zes maanden, omwille van conservatorische redenen, dankzij de hulp van partners worden gewisseld. 

In deze tijdelijke tentoonstelling, toegankelijk met een ticket voor het Fin-de-Siècle Museum, worden de tekeningen, foto’s en enkele schilderijen die de Belgische kunstenaar Henri Evenepoel (Nice, 1872- Parijs, 1899) tijdens zijn Algerijnse periode maakte getoond. Hoewel het voor de kunstenaar zelf vier maanden van afzien zijn, worden zowel de tekeningen als schilderijen uit deze periode tot het beste van zijn werk gerekend. Een vijftigtal gekende schetsen en aquarellen tonen aan dat het ook hier vooral de menselijke figuur is die hem fascineert. Dit relatief geringe aantal valt enerzijds te verklaren door het feit dat Algerijnse bevolking niet geportretteerd wilde worden en anderzijds door het veelvuldig gebruik van zijn fotocamera, waarmee hij in de vier maanden die hij op het Afrikaanse continent doorbrengt ruim 400 foto’s maakt. 
 
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten verzamelden zestien schilderijen, meer dan dertig tekeningen, een schetsboek en enkele prenten en voegde daar in 1970 tevens honderden brieven van de kunstenaar aan zijn vader, alsook 877 negatieven van zijn foto opnames aan toe. Ter gelegenheid van de tijdelijke tentoonstelling is een gedeelte van deze foto’s, na een digitalisatie van de negatieven uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, in het kader van het PROGRAMMA DIGIT voor de digitalisatie van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de FWI's en het Koninklijk Belgisch Filmarchief, gefinancierd door het Belgisch Federaal wetenschapsbeleid (BELSPO), nu in originele staat gedrukt. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum