Audiogids
Beschermd momument
Bibliotheek
Erkend museum
Groepen
Kindvriendelijk
Museumshop
Restaurant
Rolstoelgebruiker
Jacques-Louis David - De moord op Marat

Jacques-Louis David - De moord op Marat, 1793

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) zijn een overkoepeling van de museale instellingen Old Masters Museum, het Modern Museum, het Wiertz Museum, het Meunier Museum, het Magritte Museum en het Fin-de-Siècle Museum. Met 20.000 werken van de vijftiende tot de eenentwintigste eeuw bewaren de zes musea de belangrijkste collectie aan beeldende kunsten van ons land. Het Old Masters Museum, het Modern Museum en het Fin-de-Siècle Museum zijn  gehuisvest in de Regentsschapstraat 3 te Brussel.

De collectie oude kunst van het KMSKB overspant de periode van de 15e tot de 18e eeuw: Vlaamse primitieven en werk van talrijke kunstenaars uit creatieve tijdperken zoals de Vlaamse renaissance en barok - Memling, Bosch, Bruegel, Rubens, Van Dyck, Jordaens, enz.
De verzameling moderne en hedendaagse kunst van de KMSKB bestrijkt de periode vanaf het einde van de 18e eeuw tot vandaag.
Het Fin-de-Siècle Museum brengt Brussel rond de eeuwwisseling in beeld als het culturele kruispunt van Europa. 

2023 wordt een scharnierjaar voor de KMSKB bij de voorbereiding van een ambitieuze en noodzakelijke renovatie. Hoewel de officiële start van de werkzaamheden niet voor 2025 is gepland, zullen sommige ruimtes dit voorjaar al een nieuwe bestemming krijgen. Het Fin-de-Siècle Museum zal tijdelijk omgevormd worden tot opslagruimte. De collecties zullen geleidelijk naar daar verhuizen. Het Magritte Museum zal ook van een welkome verfrissing genieten. 

Tentoonstellingen