Klara. Laat de vink in u los!

U moet niet meer wanhopen!. Gewoon luisteren naar Herwig Verhovert, elke zaterdag en zondag tussen 7 en 10. Dat volstaat. Hij kiest voor u de opvallendste tentoonstellingen en culturele manifestaties waar u de volgende dagen naar toe kan. Elke week is er ook een reportage over een vaste collectie van een museum.

Door berg en dal!

Ook deze vakantie hebben ongeveer 70.000 scouts 2 weken op kamp doorgebracht. Groepen die in de buurt van Leuven kampeerden hebben zeker een bezoek gebracht aan het Nationaal Scoutsmuseum, het grootste  in Europa. Het museum behandelt de hete geschiedenis van de jeugdbeweging, van de oprichting door Robert Baden-Powell in 1907 tot de meest recente ontwikkelingen  op het ge bied va n scouting en guidi ng. De collectie bestaat uit uniformen, kentekens en vlaggen. Bij het museum hoort ook een groot documentatiecentrum en een bibliotheek met meer dan 4000 werken.
(uitzending op 12/10/02)

Stille waters, oude werf

Wat is een "beerotter"? Voordat uw verbeelding op hol slaat gaat u best een kijkje nemen in het Scheepvaartmuseum in Baasrode:  daar presenteert  men tientallen schaalmodellen van schepen  die in de voorbije 2 eeuwen op Vlaamse scheepswerven werden gebouwd. De collectie is ondergebracht  in de 19de eeuwse meesterwoning van werfeigenaar Van Damme, een monument op zich met fraaie muurschilderingen in de salons. Ook de scheepswerf zelf die achter de woning ligt getuigt van een rijk industrieel verleden; de oude loodsen worden binnenkort gerestaureerd .
(uitzending op 20/10/02)

Special import

Via de haven van Antwerpen worden al eeuwen kunst- en gebruiksvoorwerpen uit Afrika, Amerika, Azië en Oceanië ingevoerd . Zo'n 2500 voorbeelden hiervan kan u gaan bekijken in het Etnografisch Museum:  maskers en beelden uit Afrika, vedertooien uit het regenwoud, textiel en aardewerk uit de Andes, schilderwerk uit India en keramiek uit China zijn maar enkele thema's uit de omvangrijke collectie. Los van het esthetische heeft het museum ook een educatief doel: het toont aan dat er naast verschillen ook veel overeenkomsten zijn tussen  Europa en de and ere werelddelen.
(uitzending op 9/11 /02)

Doe de vink!

Misschien herinnert u zich dat het Erfgoedweekend in Gent dit jaar fluitend werd ingezet met een partijtje vinkenzetten, een eeuwenoude volkssport waarbij de vink met de mooiste zang wint. Wie meer wil weten over deze traditie komt aan zijn trekken in het uniek Nationaal Volkssportmuseum over de Vinkensport in Harelbeke.  In een gerestaureerd werkmanshuisje leer je al les over zangkooien en reglementen en zie je medailles va n de kampioenen.(uitzending op 17/11/02)

Praktische informatie

HERWIG VERHOVERT OP RADIO KLARA. Elke zaterdag en zondag, telkens tussen 7 en 10 uur, met de reportage omstreeks 9.30 uur.

De keuze van de redactie

Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst - Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen

Harald Thijs & Jos De Gruyter

7 september - 17 november 2002
Voor de eerste maal brengt het Middelheim openluchtmuseum een tentoonstelling met videokunstenaars. Harald Thys en ]os De Gruyter maken een video in hun eigen, typische stijl. De  mens is een pion in een schaakspel, een tragikomische marionet die slechts vrij is in zijn onmogelijkheid verantwoordelijk te zijn binnen een systeem dat hem overstijgt. Dat lijkt het prevaleren de thema te zijn in het werk van de beide videoartiesten.

Honoré D'O

7 september - 17 november 2002
De Belgische kunstenaar Honoré d'O hanteert twee geboortedata. In 1961 werd hij in Oudenaarde geboren en  in 1984 werd hij in Gent herboren als Honoré d'O.  Deze complete wedergeboorte als  kunstenaar is typerend voor de visie van Honoré d'O op kunsten en meer bepaald op de verhouding tussen kunst en  leven. De grenzen tussen beiden vervagen, fluctueren en lossen op bepaalde momenten zelfs  op,  waardoor kunst en leven van plaats verwisselen: kunstwerk wordt gewoon object, toeschouwer wordt kunstenaar. Voor de tentoonstelling in het Middelheim openluchtmuseum zal de kunstenaar een aantal installaties in situ creëren.

Kunsthal de Sint-Pietersabdij - Sint-Pietersplein 9,  9000 Gent

7000 jaren Perzische kunst

13 september 2002 - 5 januari  2003
Voor het eerst sinds de Iraanse Revolutie van 1979 kunnen de schatten van het Iraanse Nationaal Museum in Teheran  in het buitenland worden bewonderd. Heel wat van de 180 tentoongestelde meesterwerken zijn nooit eerder aan het publiek voorgesteld. Zij illustreren zeven millennia kunstproductie in het oude Perzië. Aardewerk en steengoed, juwelen, drinkbekers en bronzen beelden weerspiegelen het spel van politieke en culturele afwisseling in het wereldrijk, een kennismaking met de culturen van de verschillende regio's waaruit zich de Grieks-Romeinse traditie heeft ontwikkeld.

Hessenhuis - Falconrui 53, 2000 Antwerpen

Jongeren over verzamelen en de recente aanwinsten van de Antwerpse musea

19 oktober 2002 - 19 januari 2003<
Naar aanleiding van de presentatie van recente aanwinsten van de stedelijke musea van Antwerpen denkt Voor het museum gewonnen na over het verzamelbeleid van musea. Hoe ontstaat een collectie? Wie beslist wat verzameld zal worden en wat niet? En is een verzameling ooit af? Een  groep jongeren geeft via videofragmenten haar visie op verzamelen, schenken en afstoten. Enkele auteurs vullen deze eigen zinnige benadering aan vanuit een filosofische, sociologische, psychoanalytische en literaire invalshoek. Deze frisse bevraging biedt geen pasklare antwoorden, maar nodigt  jong en oud uit tot een kritische reflectie over verzamelen tussen beleid en passie.

Face a face

6 oktober 2002 - 5 januari 2003
In deze tentoonstelling worden volkstradities en rituele gebruiken uit  Bulgarije belicht, in het bijzonder de Bulgaarse traditionele kalender- en familiefeesten. De geselecteerde voorwerpen zijn afkomstig uit de collectie van het Etnografisch Museum van Sofia. Het nationaal museum werd gesticht in 1892 en bewaart een rijke collectie etnografisch en cultureel erfgoed. Belangwekkend is de prachtige collectie textiel en sieraden. Door deze objecten in confrontatie te plaatsen met objecten uit de eigen collectie worden gelijkenissen en verschillen met de eigen culturele gebruiken getoond.
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van Europalia 2002.

Dexla Galerie - Kruidtuinlaan 44 - Passage 44,  1000 Brussel

Ik of een ander

Zelfportretten van Belgische kunstenaars
20 september 2002 - 26 januari 2003
In de tentoonstelling "Ik of een ander" ziet u meer dan vijftig zelfportretten. Sommige  kijken zelfzeker, andere twijfelen, zoeken of spelen: zie mij, maar ben ik het wel?
Alle zelfportretten zijn van Belgische kunstenaars van het eind van de 19de eeuw tot vandaag. In de tentoonstelling worden ze in kleine  groepen samengebracht op basis van inhoudelijke of vormelijke verwantschappen : blik, pose, attributen, spiegels, maskers, vermommingen, ontdubbelingen, rollenspel, geestesportretten, zielsportretten en vanitas. Voor sommige kunstenaars is het zelfportret een toevallig werk,  een oefening in  meesterschap. Voor anderen wordt het een obsessie.

Henry Moore

Heads, and Ideas
22 november 2002 – 17 maart 2003
De tentoonstelling brengt 39  beeldhouwwerken en  21 tekeningen van één van de grootste beeldhouwers van de 2oste eeuw. De tentoonstelling leent haar naam aan het boek van Henry Moore uit 1958 "Heads, Figures and ldeas". De tekeningen, gecreëerd  tussen 1930 en 1974, tonen een ander facet van het onderzoek van Moore naar het menselijk lichaam. De beeldhouwwerken in verschillende materialen geven een beeld van zijn denkproces en  werkwijze.

Caermersklooster - Vrouwebroersstraat 6 (Patershol), 9000 Gent - E-mail:[email protected]st-vlaanderen.be

Zinnebeeldig

7 symbolen in cultureel erfgoed en hedendaagse kunst: een confrontatie?
6 september 2002 - 6 oktober 2002
Naar aanleiding van Open Monumentendag en het 50-jarig bestaan van de provinciale dienst Monumentenzorg presenteert het Caermersklooster een tentoonstelling rondom hedendaagse kunst en symboliek. Vertrekkende van een tiental vertrouwde begrippen of objecten zoals brood, engel, slang, de kleur wit, hart, ster wordt de werking als symbool in zowel de hedendaagse kunst, de (kunst)geschiedenis als de alledaagse beeldvorming belicht met werken van een 25-tal kunstenaars.

OKV2002.3 KLare & De keuze van de redactie.pdf