Raveel ontmoet Ensor

Elektrische overzetboot "Raveel ontmoet Ensor" voor havengeul in Oostende.

Op het eerste gezicht lijken James Ensor en Roger Raveel, alsook hun werk, totaal van elkaar te verschillen. Niet alleen behoren beiden tot een andere generatie, ook door hun afkomst en milieu onderscheiden ze zich. Bij nader toezien kunnen we echter gemeenschappelijke kenmerken ontdekken. Beide schilders typeren zich als sterke persoonlijkheden en werden al vroeg als Einzelgänger gezien. 

James Ensor heeft raakpunten met het impressionisme, het symbolisme en het expressionisme maar overstijgt uiteindelijk de gekende kunststromingen, evenals Roger Raveel die zich met zijn vernieuwende en frisse kijk op de realiteit – die de kunstkritiek later de ‘Nieuwe Visie’ zou noemen –afzette tegen de gangbare picturale normen van na de Tweede Wereldoorlog. Dankzij de kracht van hun verbeelding wordt de loutere uitbeelding van de werkelijkheid overstegen. 

Raveel had voor Ensor een grote bewondering. Tijdens de zomerdagen van 1945 bracht hij, samen met zijn vriend Marcel Ysewijn, een bezoek aan de Oostendse meester. 

In 2008 werd in het Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie voor het eerst een tentoonstelling op touw gezet met werken van beide schilders. Het James Ensorhuis vernieuwt deze bijzondere dialoog, en dit naar aanleiding van de nieuwe overzetboot die dienst zal doen als veer tussen de Wester- en de Oosteroever in de Oostendse haven. De naam van de boot gaf de titel aan de tentoonstelling: Raveel ontmoet Ensor. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum