Joris Ghekiere, zonder titel, 56 x 77 cm, 1991

Joris Ghekiere, zonder titel, 56 x 77 cm, 1991

Joris Ghekiere – Reizen op papier

Met ‘Joris Ghekiere – Reizen op papier’ brengt Mu.ZEE als eerste een tentoonstelling met een ruime selectie werken op papier van deze Belgische kunstenaar. Het was als schilder dat Joris Ghekiere (1955-2016) bekendheid en waardering verwierf. Met zijn doorgedreven onderzoek naar en experimenteren met de mogelijkheden van het medium wist hij een eigenzinnige positie in te nemen binnen de schilderkunst. 

Wat echter nauwelijks geweten is, is dat Joris Ghekiere naast een uitgebreid schilderoeuvre ook een ontzettend rijk corpus aan werken op papier naliet. Zorgvuldig bewaarde de kunstenaar honderden schetsen, collages, tekeningen en aquarellen in een ladekast in zijn atelier, van de vroege jaren ’80 tot kort voor zijn overlijden. Meer dan 600 werken, in verschillende formaten, vervaardigd met diverse technieken en gecreëerd over een tijdspanne van meer dan 35 jaar vormen een verrassende verzameling die in twee categorieën opgedeeld kan worden. 

We zien een eerste groep tekeningen, collages, aquarellen en schetsen die gemaakt werden in de vertrouwde setting van het eigen atelier. Daarnaast zien we een tweede, zeer ruime groep tekeningen die door de kunstenaar vervaardigd werd tijdens zijn vele reizen. 

Een reeks werken gemaakt tijdens een lange reis doorheen Azië, in 1990 – 1991, springt er opvallend uit. Tijdens deze maandenlange tocht werden maar liefst 170 autonome werken, maar ook talloze schetsen, ontwerpen, collages en schetsboeken gemaakt, verstuurd of meegebracht en nadien zorgvuldig bewaard. 

Het zijn deze talrijke reisimpressies die de kern vormen van de expo ‘Joris Ghekiere – Reizen op papier’. De beelden hebben, 30 jaar later, nog niets van hun picturale kracht ingeboet en tonen ons een prachtig reisverslag van een jonge kunstenaar. De overweldigende landschappen en de fascinatie voor de vormentaal van andere culturen zijn sterk voelbaar in de creaties en we zien kiemen ontstaan van motieven en patronen die, al dan niet geabstraheerd, terugkeren in Ghekieres latere schilderoeuvre. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum