Roger Raveel, Tafel met wit doekje, 1950

Roger Raveel, Tafel met wit doekje, 1950.

De wordingsjaren: 1941-1960

De wordingsjaren: 1941-1960 omvat een selectie van zelden getoonde schilderijen en tekeningen uit de periode waarin de jonge Roger Raveel (1921-2013) op zoek is naar zijn eigen signatuur en positie als schilder. De tentoonstelling tracht, wars van chronologie, het veelzijdige experiment van Raveels ontluikende oeuvre bloot te leggen. Het gedurfd palet van kleuren en technieken is reeds onmiskenbaar aanwezig in beheerste composities waarbinnen de kunstenaar de complexiteit van de werkelijkheid probeert te vatten. Een betonnen muurtje in de tuin, een koffiepot op de tafel, de boer die zijn akker ploegt: de protagonisten uit Raveels universum – het dorp aan de Leie waar hij zijn leven lang woonde en werkte – verschijnen al vroeg als motieven in zijn schilderkunstig onderzoek. De aandacht van de schilder verschuift stelselmatig van een figuratieve naar een abstraherende beeldtaal, in een poging atmosfeer, licht en de ‘mentale ruimte’ te vangen. Deze tentoonstelling geldt als een eerste stap in het verdere onderzoek en bredere ontsluiting van de museumcollectie.

Tentoonstellingen in hetzelfde museum