Bibliotheek
Groepen
Kindvriendelijk
Restaurant
Gunfire Brasschaat - War Heritage Institute

De Site Gunfire Brasschaat, is een militaire museale site gelegen in de gemeente Brasschaat. 

De site Gunfire Brasschaat is de fusie van het voormalige Brasschaatse artilleriemuseum en de restauratieplaats van oude militaire voertuigen uit Kapellen. Het museum is gevestigd in de voormalige school van het licht vliegwezen, waar vroeger helikopterpiloten werden opgeleid.

De gemeente Brasschaat is ontegensprekelijk verweven met het rijke militaire verleden van de Belgische strijdkrachten. Vele eenheden ervan, hebben hier een onderkomen gehad, maar bovenal is het de bakermat van de Belgische Artillerie. 

Ten gevolge van het transitieplan van 2004 van Defensie werden het toenmalige artilleriemuseum voortkomend uit de Artillerieschool Brasschaat en een groot gedeelte van het depot van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM-RMA) uit het Fort Kapellen tezamen ondergebracht in de vrijgekomen maintenanceloodsen van het Licht Vliegwezen gelegen aan het oudste Belgische militaire vliegveld te Brasschaat, wat uiteindelijk geleid heeft tot de Site Gunfire Brasschaat - WHI van vandaag. 

Zo ontstond er een militaire site/museum welke een duidelijk overzicht brengt van het kleur- en roemrijke verleden van de Belgische landcomponent sedert 1830 tot op heden. 

De site Gunfire Brasschaat - WHI (SGB) bestaat uit een rijke collectie die opgebouwd is rond voertuigen en materiaal, al dan niet gepantserd. Deze voertuigen en materialen zijn het merendeel in gebruik geweest bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland. Deze collectie geeft een duidelijk overzicht van de verschillende wapens binnen de Belgische strijdkrachten: Veldartillerie, Luchtdoelartillerie, Infanterie, Cavalarie (Tanks- Verkenningseenheden), de Genie en Logistieke eenheden. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit de naoorlogse periode WO II, beter bekend als de periode van de “koude oorlog”. Daarnaast bevinden zich in de collectie een aantal waardevolle stukken afkomstig uit de periode van voor WO I en de periode tussen de beide wereldoorlogen in. 

Binnen de Site Gunfire Brasschaat - WHI (SGB) is er eveneens een collectie te bewonderen van het Lichte Vliegwezen van het Belgische leger en een unieke collectie Belgische uniformen. 

Voor het onderhoud, herstel, restauratie van het militaire materiaal en rondleidingen door de diverse loodsen op de site Gunfire Brasschaat - WHI (SGB) staan de vrijwilligers van de KVVL-SRAMA en Tankmuseum Vzw als één groep garant. Deze vrijwilligers zijn “gepassioneerde” oud -militairen en/of geïnteresseerde burgers die de Site Gunfire Brasschaat - WHI(SGB) en de collectie ervan een warm hart toedragen. 

Naast de drie expositiehallen beschikt de Site Gunfire Brasschaat - WHI (SGB) over eigen herstel -en restauratieplaatsen en een uitgebreide militaire technische en historische bibliotheek. 

Andere sites van het War Heritage Institute: