Dimpna Verbeeld in het Gasthuismuseum

Dimpna Verbeeldt in het Gasthuismuseum.

De expo kadert in een geheel van activiteiten. Elke 5 jaar viert Geel haar patrones Sint-Dimpna. Deze hoogdagen krijgen de noemer Dimpnadagen, met als hoogtepunten de vijfjaarlijkse Sint-Dimpnaommegang en massaspektakel GheelaMania. In 2022 komen daar de internationale expo van The Phoebus Foundation ‘Zot van Dimpna’, de expo van het Gasthuismuseum ‘Dimpna Verbeeldt’ en de kunstenroute ‘Poreus’ van Kunsthuis Yellow Art bij.

In 2022 zal de tentoonstelling ‘Zot van Dimpna’ doorgaan in het voorjaar. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door The Phoebus Foundation. Gelijklopend met die tentoonstelling organiseert het Gasthuismuseum ‘Dimpna Verbeeldt’, een tentoonstelling van het Dimpna prentenkabinet. ‘Zot Van Dimpna’ gaat door in de Sint Dimpnakerk, ‘Dimpna Verbeeldt’ in de gasthuishoeve. Deze locaties liggen op 200 meter afstand van elkaar.

In de Sint-Dimpnakerk, wordt het uitzonderlijke Dimpna-altaarstuk van Goosen Van der Weyden tentoongesteld door The Phoebus Foundation. Het Dimpna-altaarstuk van Goossen Van der Weyden, kleinzoon van de beroemde Rogier, komt in primeur naar Geel. Op het hoogtepunt van de Dimpnacultus, creëert Van der Weyden het monumentale altaarstuk. The Phoebus Foundation onderwierp de panelen aan een uitgebreid restauratieproject van meer dan 3 jaar. Je ontdekt het unieke meesterwerk, de geheimen achter de lagen verf én een interactieve scenografie, die je onderdompelt in de buitengewone wereld van Dimpna.

Tip: Combineer met een bezoek aan ‘Dimpna Verbeeldt’. Het Gasthuismuseum toont een unieke selectie Dimpnaportretten en -beelden, van uitzonderlijke 15de-eeuwse prenten tot hedendaagse interpretaties. In Dimpna’s levensverhaal staat de waanzin centraal. De schoonheid van zijn dochter drijft de koning tot het ergste uiterste. Toch overwint Dimpna. Ze verwerft een plaats in de heiligengalerij en wordt vereeuwigd in de beeldende kunst. Dimpna’s beeltenis inspireert en evolueert samen met de opgang van de Dimpnacultus.

Tentoonstellingen in hetzelfde museum