Dimpna Verbeeldt

Dimpna Verbeeldt

De expo kadert in een geheel van activiteiten. Elke 5 jaar viert Geel haar patrones Sint-Dimpna. Deze hoogdagen krijgen de noemer Dimpnadagen, met als hoogtepunten de vijfjaarlijkse Sint-Dimpnaommegang en massaspektakel GheelaMania. In 2022 komen daar de internationale expo van The Phoebus Foundation ‘Zot van Dimpna’, de expo van het Gasthuismuseum ‘Dimpna Verbeeldt’ en de kunstenroute ‘Poreus’ van Kunsthuis Yellow Art bij. 

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door The Phoebus Foundation. Gelijklopend met die tentoonstelling organiseert het Gasthuismuseum Dimpna Verbeeldt, een tentoonstelling van het Dimpna prentenkabinet. Zot Van Dimpna gaat door in de Sint Dimpnakerk, Dimpna Verbeeldt in de gasthuishoeve. Deze locaties liggen op 200 meter afstand van elkaar. 

Het Gasthuismuseum toont een unieke selectie Dimpnaportretten en -beelden, van uitzonderlijke 15de-eeuwse prenten tot hedendaagse interpretaties. In Dimpna’s levensverhaal staat de waanzin centraal. De schoonheid van zijn dochter drijft de koning tot het ergste uiterste. Toch overwint Dimpna. Ze verwerft een plaats in de heiligengalerij en wordt vereeuwigd in de beeldende kunst. Dimpna’s beeltenis inspireert en evolueert samen met de opgang van de Dimpnacultus. 

Tip: Combineer met een bezoek aan Zot Van Dimpna in de Sint-Dimpnakerk, waar het uitzonderlijke Dimpna-altaarstuk van Goossens Van der Weyden, kleinzoon van Rogier, wordt tentoongesteld door The Phoebus Foundation. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum