Podcast - Démêler les pinceaux

Laurent Busine is oprichter en eredirecteur van het Musée des Arts Contemporains in Grand-Hornu. Naar aanleiding van 20 jaar MACS is hij ingegaan op de vraag om de jubileumtentoonstelling Les Fabriques du cœur et leur usage te maken. Hij heeft het over het ontstaan van de tentoonstelling en over wat hij de bezoeker wil meegeven, en gaat dieper in op de rol van curator en op de gedachten die de kunstwerken oproepen. 

Beluister de podcast

Niemand bekijkt de beelden van deze wereld op dezelfde manier en iedereen construeert zijn eigen unieke universum. Zoals bij sprookjes bevat elk universum sterk verschillende realiteiten; de twijfelachtige herinnering heeft er een raakvlak met de vluchtige verwachting. Gedreven door gezonde nieuwsgierigheid verzamelen we voortdurend fragmenten van de complexe, veranderende en bonte wereld waarin we leven. Als we gesproken taal beschouwen als de helderste manier van communiceren, dan is dat inclusief de valkuilen die ermee gepaard gaan: misverstanden, woordspelingen, dubbelzinnigheden, enzovoort. 

Hetzelfde geldt voor ons waarnemingsvermogen, waar we het volste vertrouwen in hebben en waardoor we vol overtuiging dingen beweren, zoals: ‘ik heb dit gezien’ of ‘ik ben er zeker van dat ik dat gezien heb’. Toch is ons zicht niet vrijgesteld van wanorde – verre van zelfs, wanneer de verbeelding ermee aan de haal gaat of er ten dienste van staat.  

De tentoonstelling Les Fabriques du cœur et leur usage wil een blik werpen op de wereld en de mensen die er leven, op de fratsen en de fabrieken die her en der te vinden zijn, en dit via het begripsvermogen, het geheugen en het hart. In een tiental hoofdstukken komen de eenvoudige dingen van het leven aan bod: het ontstaan van de wereld, eenzaamheid, huizen, groepen, individuen, helden, schilderijen met bloemen en landschappen, … 

Elk onderwerp wordt ongedwongen getoond, zodat het de drijfveer is van de unieke blik van elke kijker, die gelinkt is aan zijn herinnering en zijn verbeelding. Heel wat poëtische vormen spruiten immers voort uit naburige raadsels en mysterieuze verwantschappen – die al vervat zitten in de werken die de kunstenaars ons geven. Zodoende kan de geest reizen doorheen verafgelegen gebieden die tot op heden ongekend zijn. 

JACQUES FABIEN  GAUTHIER D’AGOTY, BENOÎT DAGRON, LUCIEN B., ORLA BARRY, PIERRE BETTENCOURT, PIERRE BISMUTH, CAMILLE BOMBOIS, LOUISE BOURGEOIS, HENRI DE BRAEKELEER, BALTHASAR BURKHARD, MARIE JOSÉ BURKI, LEWIS CARROLL, DAVID CLAERBOUT, HÉLÈNE ET JULIETTE DELAPORTE, A. DELVAUX, DAMIEN DEROUBAIX, C. DIEU, LISE DUCLAUX, MARLENE DUMAS, JAMES ENSOR, MAX ERNST, HANS-PETER FELDMANN, LÉON FRÉDÉRIC, CHARLES GASPAR, DAAN VAN GOLDEN, NICOLAS GRUPPO, RONI HORN, JAL, BERND LOHAUS, HANS MARTIN, FRANS MASEREEL, NATALIA DE MELLO, CONSTANTIN MEUNIER, GIORGIO MORANDI, HENRI OTTEVAERE, GIULIO PAOLINI, GIUSEPPE PENONE, PIERRE PLAUSZEWSKI, SIGMAR POLKE, LAURE PROUVOST, JOSÉ MARÍA SICILIA, KIKI SMITH, WALTER SWENNEN, JEAN-LOUP TRASSARD, JOËLLE TUERLINCKX, LUC TUYMANS, EDGARD TYTGAT, ANGEL VERGARA 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum