Le Déracinement

Le Déracinement - Over diasporische verbeeldingen

Migratie en diaspora zijn van meet af aan bepalend geweest voor het Europese culturele landschap. Le Déracinement (Ontworteling) ontwart die dubbelzinnige relatie van Europa met zijn buitengrenzen, vertrekkende vanuit Noord-Afrika en de Middellandse Zee, naar Congo, de Caraïben of Frans-Guyana als verste grens. De kunstenaars brengen vergeten geschiedenissen van verzet, vriendschap en internationale samenwerking naar voren. Niet als reconstructie, maar als poëtische verkenning.

Foto’s van de Franse socioloog Pierre Bourdieu (FR, 1930-2002) worden voor het eerst in België getoond en vormen het vertrekpunt van de tentoonstelling. Tijdens de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog (1958-1961) trekt hij samen met de Algerijnse filosoof Abdelmalek Sayad (DZ, 1933- 1998) door het land. Ze documenteren hoe hele dorpen massaal naar Franse en Algerijnse steden trekken onder druk van de Franse kolonisator. Dit veldwerk over de drastisch veranderde menselijke en natuurlijke omgeving van Noord-Algerije werd gebundeld in het boek Le Déracinement (Ontworteling), meteen ook de titel van de tentoonstelling.

Reflecties over de complexe onderlinge afhankelijkheid tussen mensen en hun omgeving lopen als een rode draad door de tentoonstellingsruimtes van Z33. De kunstenaars spelen in op de momenten van ontworteling en de daaropvolgende hervestiging, en stellen alternatieve verbeeldingen van verbondenheid voor.

Kunstenaars: Mathieu Kleyebe Abonnenc, Francis Alÿs,Yto Barrada, Anna Boghiguian, Pierre Bourdieu, Fatma Bucak, Mohamed Bourouissa, Raphaël Griseyp Bouba Touré, Kapwani Kiwanga, Vincent Meessen, Sara Ouhaddou, Lydia Ourahmane, The Otolith Group — Anjalika Sagar & Kodwo Eshun, Mounira Al Solh, Lorenzo Pezzani/Hostile Environment(s).

Tentoonstellingen in hetzelfde museum