Earthrise, foto gemaakt door de bemanning van Apollo 8, 24 december 1968

Earthrise, foto gemaakt door de bemanning van Apollo 8, 24 december 1968.

Een eeuw van verwondering - Vijfhonderd jaar nieuwsgierigheid en innovatie

De 16de-eeuwse prentenreeks Nova Reperta (Nieuwe Ontdekkingen) én hedendaagse ontwikkelingen staan centraal in deze tentoonstelling. Niet toevallig stonden wetenschappen hoog op Plantijns boekenlijst. 

In 2020 is het vijfhonderd jaar geleden dat Christoffel Plantijn geboren werd. Die andere beroemde Christoffel, Columbus, had dertig jaar eerder de 'Nieuwe Wereld' ontdekt. Die wereld was dan wel nieuw voor de ontdekkingsreizigers maar oud voor de volkeren met rijke culturen die er al eeuwen woonden. 

De 'ontdekking van Amerika' is een gebeurtenis die het culturele, wetenschappelijke en filosofische klimaat van de zestiende eeuw tekent. West-Europa kwam in contact met exotische fauna en flora, met ongehoorde talen en onbekende gebruiken. Dat viel in een vruchtbare voedingsbodem want tegelijk werden nieuwe artistieke methodes en technieken uitgeprobeerd. Nieuwe markten en handelsroutes werden ontsloten, nieuwe filosofieën (en wetenschap was toen nog 'natuurfilosofie') kwamen met nieuwe feiten en argumenten, nieuwe literaire genres zagen het daglicht.  

De drukkunst, waarin Plantijn een grote rol ging spelen, werd de drager van de opwinding die ontstond over al die nieuwigheden. Ze waren onderwerp van gesprek en speelden een belangrijke rol in de maatschappelijke beeldvorming in een eeuw waarin de verwondering over het zogenaamde 'nieuwe' mee de toon bepaalde.