Bruegel, a poetic experience

Bruegel, A Poetic Experience. An innovative world

Verlengd tot 10 janauari 

Ter gelegenheid van de 450e verjaardag van het overlijden van Pieter Bruegel De Oude, stelt het Atomium vanaf 18 september 2019 een meeslepende en interactieve tentoonstelling voor over de renaissanceschilder. De expo Bruegel, A Poetic Experience. An innovative world and mind presenteert zowel bekende als onverwachte facetten van zijn werk en persoonlijkheid. 

Deze tentoonstelling, geproduceerd door Tempora, maakt deel uit van de serie gewijd aan de belgitude die het Atomium organiseert sinds de heropening in 2006. Het Atomium is het symbool van Brussel en België en trekt jaarlijks 2 miljoen nieuwsgierigen en 600 000 bezoekers. Eerder werden er reeds met succes tentoonstellingen over Sabena en de Belgische surrealistische schilder René Magritte georganiseerd. 

De tentoonstelling over twee verdiepingen stelt meeslepende en interactieve installaties voor die de bezoekers dankzij grote reproducties van zijn werken onderdompelen in het hart van de Bruegeliaanse wereld. 

Op de onderste verdieping zie je via een pop-up installatie vijf schilderijen van de beroemde reeks De zes seizoenen in een driedimensionale scenografie, waarbij de bezoekers de indruk krijgen dat ze in de beroemde landschappen wandelen. Toelichtingspanelen nodigen het publiek uit om vier innovatieve facetten van het werk van Bruegel te ontdekken. Zo leren we dat de schilder de gewoontes op vlak van compositie en ritme radicaal heeft veranderd, onder andere met het luchtperspectief en de verdeling van zijn schilderijen in opeenvolgende vlakken, wat een fascinerend dieptezicht geeft. De installatie toont ook dat Bruegel zich onderscheidde door een wonderlijke aandacht voor detail en door hoe hij humoristische taferelen in zijn werken integreerde. 

Op de bovenverdieping wordt de persoonlijkheid van Bruegel uitgelicht. Hoewel we weinig details kennen van zijn leven, geven de werken kostbare aanwijzingen over Bruegel als persoon en als schilder. Te beginnen met zijn faam als schilder van het plattelandsleven, het vaakst geassocieerd met zijn beroemde werk De boerenbruiloft. Bij zijn tijdgenoten stond Bruegel bovendien bekend als de tweede Jeroen Bosch. Maar deze expo toont duidelijk aan hoe hij zich heeft weten onderscheiden van zijn rolmodel. Bijvoorbeeld in zijn Val van de Opstandige Engelen integreerde hij recent ontdekte dieren uit de Nieuwe Wereld die Bosch, die een halve eeuw eerder was gestorven, niet kende. Een derde karakteristiek van Bruegel dat vaak vergeten wordt, is zijn humanisme. 

De expositie onthult tenslotte een eerder verrassend aspect van Bruegels persoonlijkheid: alvorens hij een beroemde schilder werd, was hij voornamelijk bekend als tekenaar. Met de recente uitvinding van de drukkunst was het voor hem gemakkelijk om zijn etsen over heel Europa te verspreiden. 
 

De tentoonstelling Bruegel, A Poetic Experience. An innovative world and mind loopt tot januari 2021 en is inbegrepen in het bezoek aan het Atomium, net als de rondleiding over de geschiedenis van het monument. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum