Brieven van Plantin

Brieven van Plantin

Plantijn was een eersteklas netwerker. Via brieven hield hij contact met vrienden en zakenpartners. Lichten zijn brieven een tip van de sluier op over wat Plantijn écht dacht? 

De brieven spreken tot de verbeelding en bieden meer inzicht in de persoon Plantijn én in de zestiende eeuwse tijdsgeest met thema’s die ook vandaag nog brandend actueel zijn zoals internationale handel, oorlog, censuur, reputatieschade, vader-dochter relaties … 

FOCUS-EXPO 

Verspreid tussen de vaste opstelling van het museum kom je 8 brieven van Plantijn tegen. Elke brief wordt getoond op de manier waarop Plantijn die neerpende. Inclusief doorhalingen, correcties en vlekken. De mens van vlees en bloed wordt des te tastbaarder wanneer je als bezoeker de woorden leest vanuit hetzelfde standpunt als de schrijver die ze meer dan vier eeuwen geleden neerschreef. Naast elke brief vind je ook bijhorende historische stukken en illustraties.