Wateringhuis

De Watering leeft dankzij een ingenieus bevloeiingssysteem. Dit is een rechtstreeks gevolg van het plan van de Belgische staat om in de 19de eeuw in de Kempen aan kolonisatie te doen.

Wateringhuis

Het Wateringhuis bevat tentoonstellingen over het ontstaan en beheer van "De Vloeiweiden" in de Watering en over de rijke fauna en flora. Op een maquette wordt het bevloeiingssysteem aanschouwelijk voorgesteld.

Een exclusieve film "Rijke waters" (35 minuten) geeft een uitzonderlijk beeld van dit uitzonderlijk natuurwetenschappelijk en cultuur-historisch belangrijk natuurgebied. Er is ook een educatieve ruimte voor kleine kinderen.

Vaste activiteiten

Geleide natuurwandelingen, natuur-educatieve activiteiten aangepast aan leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs zoals Spelend door de watering, Op tocht met de Boeboeks, Sloot- en plasonderzoek, Wateronderzoek, Kriebelbeestjes (bodemdiertjes), Biotoopstudies o.a. de Waterkant, het Grasland en het Loofbos. Alle activiteiten worden gesubsidieerd door de stad Lommel en begeleid door gediplomeerde natuurgidsen van Natuurpunt.