Groepen
Regionaal Archeologisch Museum aan de Schelde

3D modellen van archeologische vondsten te bezichtigen in het RAMS

Regionaal Archeologisch Museum aan de Schelde (RAMS)

Als je wil weten wat archeologie is, dan ben je in dit museum op je plaats: het bevindt zich op een archeologische site, toont wat archeologie allemaal behelst, wat er na het opgraven gebeurt en laat uiteraard ook de resultaten van al dat veldonderzoek – op deze plek sinds 1974 – zien. Je krijgt een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van de Scheldevallei, van het Paleolithicum over de Romeinen tot in de Merovingische tijd. Twee plattegronden van Romeinse bouwwerken worden hier treffend gevisualiseerd: een houtbouw uit de 1ste en een steenbouw uit de 3de eeuw.