Jean François Portaels

Jean François Portaels, jeune Andalouse

Het MBArts (Musée Beaux Arts) bewaart getuigenissen van het artistieke verleden (19e en 20e eeuw) en heden van Charleroi, en ruimer uit Wallonië. Het Museum schenkt ook aandacht aan hedendaagse kunstenaars die op de een of andere manier deze streek en de grote maatschappelijke en menselijke uitdagingen eigen aan onze tijd schetsen.

De aldus gevormde verzameling, meer dan 3.000 stukken, laat toe een breed zicht te werpen op de verschillende stromingen binnen de nationale en internationale kunstgeschiedenis, zoals Neoclassicisme, Romantiek, Oriëntalisme, Realisme, Néo en Post-Impressionnisme, Abstracte kunst en Moderne kunst.

Tentoonstellingen