Museum Rupelklei

Om de komende generaties de historiek van de Rupelstreek te leren kennen, werkte museum Rupelklei een educatief pakket uit voor het vierde tot het zesde leerjaar. 

Museum Rupelklei

Dit museum is ondergebracht in de smidse van de oude steenbakkerij De Beuckelaer. Met levensgrote beelden op de voorgrond en muurschilderingen als achtergrond wordt het proces van de handsteennijverheid levendig weergegeven.

Museum Rupelklei vertelt het verhaal van de vele steenbakkerijen in de Rupelstreek. Het museum ontstond in de jaren 70 om de herinnering aan de met de hand gemaakte baksteen te bewaren. 

De wereld van de artisanale baksteen wordt in beeld gebracht. Muurschilderingen vormen het decor voor de verschillende fases in het productieproces, levensechte beelden en allerhande werktuigen roepen de sfeer op van de zware arbeid op de gelegen.

Als bezoeker kun je het volledige productieproces van de bakstenen volgen, met als rode draad de verhalen van schrijver en Terhagenaar Piet Van Aken.

Maar Museum Rupelklei is meer dan de handsteen alleen. In de prehistoriezaal wordt het ontstaan van de kleilagen uit de doeken gedaan en wordt de verbazingwekkende geschiedenis van de streek -en van de aarde- blootgelegd. Hier staan talrijke zeldzame fossielen tentoongesteld die in de kleigroeven werden gevonden.

Uniek is het fragment van een menselijke schedel, de oudste die tot nog nu toe werd gevonden in Vlaanderen.