Groepen
Kindvriendelijk
Musée d'archéologie Tournai

Musée d'Archéologie

Dit museum vertelt het verhaal van de menselijke evolutie aan de hand van archeologische vondsten. Onder meer de ontwikkeling van de landbouw, het werken met silex... Het museum besteedt ook aandacht aan onze gallo-romeinse en merovingische geschiedenis.

Dit Museum is gelegen in de oude Mont-de-Piété en bevat de prachtigste overblijfselen uit de primitieve, gallo-romeinse en merovingische tijden. Het meesterwerk is de loden sarcofaag uit de 4de eeuw en pas ontdekt in 1989 tijdens opgravingen in Doornik. Voorwerpen uit het kerkhof waar het graf van Childeric, vader van Clovis geboren te Doornik, teruggevonden werd, zijn eveneens tentoongesteld.

In Doornik zijn bij bouwwerken reeds enkele historische sites blootgelegd waarmee kon worden aangetoond dat Doornik behoort tot de oudste steden van België (dé oudste volgens de inwoners). Er is een grote verzameling voorwerpen te zien van de prehistorie tot de middeleeuwen. Topstukken zoals loden sarcofagen uit de Gallo-Romeinse periode (1e eeuw v.C. tot ca. 400) en een tombe van de ‘Saksische prinses’ uit de Merovingische periode (400 tot ca. 850 n.C. uit de Sint-Brixiuswijk) zijn erkend als ‘Schat van de Federatie Wallonië-Brussel’.