De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK)

Het voormalig universitair ziekenhuis (architect Pauli) en de onderzoekslaboratoria aan de Pasteurlaan (architect Cloquet) zijn beide beschermd als monument. Na een stedenbouwkundige analyse en een globaal masterplan voor de site, bleek duidelijk een behoefte aan het herstructureren van het binnengebied tussen de Pauli- en de Cloquetgebouwen.

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) en het Koninklijk Conservatorium vormen samen de School of Arts van de HoGent. De school wil getalenteerde en gemotiveerde studenten in contact brengen met excellente pedagogen, actieve kunstenaars, vormgevers en theoretici van kunst en vormgeving. De ontwikkeling van de kunsten, onderwijs en onderzoek binnen een internationale perspectief zijn haar belangrijkste taken.

Het gevarieerde aanbod aan artistieke disciplines die onder het dak van KASK & Conservatorium Gent huizen, garanderen wederzijds inspirerende en relatief open opleidingen. Met het stimuleren van kruisbestuiving komt de school tegemoet aan het toegenomen belang van interdisciplinariteit. Ook worden studenten ingewijd in de talrijke theoretische en artistieke onderzoeksprojecten van onze docenten en onderzoekers.

De verschillende campussen van KASK & Conservatorium liggen in het hartje van Gent. De stad mag bogen op een reputatie binnen de internationale kunstenwereld en is traditioneel erg geliefd bij studenten. Niet alleen vormt dit artistieke klimaat een vruchtbare omgeving voor KASK & Conservatorium, de onderwijsinstelling neemt er ook actief aan deel met de organisatie van onder meer tentoonstellingen, concerten, festivals, lezingen, film screenings en de coproductie van een internationaal kunstenmagazine.