Beschermd momument
Bibliotheek
Groepen
Kindvriendelijk
Bibliotheek Augustijnenklooster

Een brand in 1838 teisterde het gebouwencomplex, waarop belangrijke herstellingswerken volgden. Het huidige klooster beslaat slechts een derde van zijn oorspronkelijke oppervlakte. Het klooster en de kloosterkerk zijn sinds 1958 beschermd als monument. De bibliotheek werd door zijn stenen gewelf gespaard tijdens de brand.

Augustijnenklooster

Als laatste der vier bedelorden vestigden de Augustijnen zich in 1295 te Gent. Nadat de oprichting van het klooster in 1296 canoniek geregeld was, werd nog hetzelfde jaar begonnen met de bouw van de eerste vleugel aan de Academiestraat. De drie andere werden eraan toegevoegd vanaf 1409. Na de verwoesting en plundering van kerk en klooster tijdens de Beeldenstorm (1566), werd de herstelling meteen aangevat. Het calvinistisch stadsbestuur confisqueerde echter het klooster in 1578 en verbande de bewoners ervan het jaar daarop. Bij hun terugkeer in 1584 vonden de Augustijnen hun klooster gesloopt. Op kosten van het stadsbestuur werd de kerk tussen 1606 en 1615 weer opgebouwd. Een brand in 1838 teisterde het gebouwencomplex, waarop belangrijke herstellingswerken volgden. Het huidige klooster beslaat slechts een derde van zijn oorspronkelijke oppervlakte. Het klooster en de kloosterkerk zijn sinds 1958 beschermd als monument.

Vlaamse Meester in Situ: Besnijdenis van Christus - Melchior de la Mars

Voor het hoofdaltaar van de kloosterkerk maakte de Gentse schilder Melchior de la Mars, een tijdgenoot van Rubens, in 1621 dit barokke doek, dat hij onderaan signeerde. Het verhaal van Jezus' besnijdenis wordt verteld door de evangelist Lucas. De la Mars werkte in opdracht van het Broederschap van het Heilig Bloed: Christus' besnijdenis was als het ware zijn eerste 'bloedoffer'.