Wie een online archief lanceert met als naam Het Archief, met twee hoofdletters, die schept hoge verwachtingen. Uit de naam spreekt zelfvertrouwen en toch zeker de ambitie om iets te maken dat alomvattend is. Met Het Archief lanceert het Vlaams Instituut voor Achivering (VIAA) een plaats waar je meer dan een half miljoen audiovisuele bronnen online kan doorzoeken. Zeggen dat hiermee de ultieme audio- en videoverzameling is bijeengebracht, is misschien wat voorbarig, maar het is niet gelogen dat daarmee een hele stap voorwaarts is gezet.

Waar boeken, manuscripten, tekeningen en schilderijen zowat onze enige manieren zijn om het leven van onze vroege voorouders te reconstrueren, zorgde de komst van bewegende beelden en audio-opnames in de negentiende en twintigste eeuw voor een revolutie in de manier waarop we naar de wereld kijken. En al zeker op de manier waarop we onze herinneringen vormgeven. 

Dat audiovisuele geheugen van Vlaanderen was tot dusver nogal versplinterd. Elke organisatie in Vlaanderen had een eigen manier van bewaren en ontsluiten. Dat maakte het moeilijk om te weten waar je precies op zoek moest naar de fragmenten die jou interesseren. Daar moet Het Archief een oplossing voor bieden.

VIAA werkte voor dit platform samen met meer dan honderdvijftig organisaties, waaronder erfgoedinstellingen, archieven, landelijke en regionale omroepen, enkele universiteiten, archiefdiensten van de overheid en kunstenorganisaties. Net als het VIAA zijn veel van die organisaties al jaren bezig met het digitaliseren van hun analoog materiaal, zoals audiocassettes, VHS en film. Ook voor het bewaren van digitale media zoeken al die organisaties naar de beste oplossing. Door deze grote samenwerking garanderen ze dat dit belangrijk deel van onze audiovisuele cultuur op een duurzame en waardevolle manier publiek blijft.

Voor leerkrachten, onderzoekers en eigenlijk elke nieuwsgierige kijker of luisteraar, is dit een ideaal instrument om te dwalen door het vrij recente verleden.
Webstek , het archief,

Voor de duidelijkheid: de audio- en beeldfragmenten zal je hier niet kunnen bekijken of beluisteren. Heel wat van die filmpjes en geluidsfragmenten zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen dus niet zomaar gepubliceerd worden. Maar waar die vroeger verspreid zaten over al die organisaties, kan je alle informatie nu makkelijk met één zoekopdracht samen vinden en met één knop opvragen bij de organisatie die het materiaal bezit. Zo krijg je zowel toegang tot het VRTarchief als tot de opnames van theater- en literatuurproducties uit het Letterenhuis, of kan je duiken in de geluiden van de sociale geschiedenis van Vlaanderen via het Amsab-Instituut. Zoeken is overzichtelijk en makkelijk. Je hebt er de nodige filter-, zoek- en sorteeropties voor, en van elk bestand krijg je het bestandstype, een beschrijving, de aanbieder, de datum, taal, het genre en de analoge drager. En uiteraard is er een link naar waar je het gedigitaliseerde materiaal kan verkrijgen. Wie een eigen archief wil bewaren en bijhouden, die kan een Bladwijzer gebruiken. Daarvoor maak je een account aan waarin je wat jou interesseert kan opslaan.

Elke dag worden er nieuwe beelden en audiofragmenten gearchiveerd en gedigitaliseerd. Voor leerkrachten, onderzoekers en eigenlijk elke nieuwsgierige kijker of luisteraar, is dit een ideaal instrument om te dwalen door het vrij recente verleden. Moest je op Het Archief werkelijk alle gedigitaliseerde materiaal kunnen bekijken en downloaden, dan was de site helemaal dat ultieme archief geweest, met hoofdletters. Dat is nu nog niet zo. Maar dat je die informatie onder een digitaal dak kan terugvinden, is een stap in de goede richting.

Website

Download hier de pdf

Webstek Het Archief