In de rubriek STROOMOPWAARTS verkent Indra Devriendt de Belgische hedendaagse kunst. Haar oog valt op kunstenaars die, klimmend naar de top, tegen de stroom in durven gaan: met verrassende onderwerpen, met vernieuwende technieken of met pertinente vragen. Deze editie: Benjamin Vandewalle.

Je gaat liggen op een kar en iemand rijdt je door de publieke ruimte. Op je hoofd staat een kijkkast die je venster op de werkelijkheid uitsnijdt. Je bent op een andere ooghoogte dan normaal of ziet de wereld ondersteboven. Het werk van Benjamin Vandewalle maakt gebruik van ons lichaam en speelt met onze zintuigen. De impact is verrassend. Deelnemers zijn euforisch of van hun melk. Na jaren experimenteren vormt Studio Cité de kers op de taart. Met deze kunstenkermis biedt Vandewalle een speelruimte en een ontmoetingsplek voor gewaarwordingen.

stroomopwaarts ‘Studio Cité’, Benjamin Vandewalle.

‘Studio Cité’, Benjamin Vandewalle. Foto: Thomas Seest.

Bij een dansvoorstelling denken we aan een zaal met een podium, waar we vanuit een zeteltje in het donker naar dansers kijken. Voor choreograaf en danser Benjamin Vandewalle zijn de bewegingen van het publiek even belangrijk als die van de dansers. “Ik vind dansen vaak interessanter dan kijken naar dans”, vertelt hij. “Dansen is een bijzondere ervaring en om die te delen, breng ik het publiek in beweging. Niet per se met dans, maar door het lichaam te activeren. Dat heeft een andere impact dan kijken. Ik zoek naar ervaringen die de wereld van het publiek letterlijk en figuurlijk ondersteboven zetten.”

Kijken en bekeken worden staan centraal in zijn werk. “We bewegen door het leven via waarnemingskaders die ons denken en handelen bepalen, maar die zijn subjectief”, weet Vandewalle. “Zo zijn boven en onder niet altijd wat we denken. Wat mij boeit, is om onze waarnemingskaders open te breken of fluïde te maken. Met mijn werk creëer ik waarnemingen die naast elkaar bestaan, zonder één absolute waarheid. Ik zoek naar flexibiliteit in hoe we de realiteit ervaren. Het vertrekt steeds vanuit zelfonderzoek. Wie ben ik en wat is de realiteit waarin wij leven?” Hij noemt zijn installaties choreografieën. Zijn medium is het menselijke lichaam dat hij inzet om zijn publiek te sturen.

Stroomopwaarts ‘Studio Cité’, Benjamin Vandewalle.

‘Studio Cité’, Benjamin Vandewalle. Foto: Thomas Seest.

Analoog

Vandewalle nodigt iedereen uit om aan zijn choreografieën deel te nemen. De scheiding tussen podium en publiek valt weg. Toeschouwers zijn tegelijkertijd performers. Bij Micro-sphere lig je op een kar met je hoofd in een kijkkast. Terwijl iemand de kar voortduwt, zie je straatstenen. Plots openbaart zich een microkosmos van fauna en flora, terwijl het tegelijk doet denken aan een maanlandschap. Het concept is eenvoudig, maar de uitwerking is bijzonder. Diverse modellen van Peri-Sphere werken gelijkaardig. Hier varieert je perspectief van dat van een reus tot dat van een kind. Peri-Masks gaat een stap verder en geeft deelnemers de kans om het perspectief te kiezen. Vandewalle werkt steeds analoog. De kijkkasten of brillen dienen als een kader op de werkelijkheid en bevragen de relatie tussen hoofd en lichaam. Spiegels veranderen het gezichtspunt van de toeschouwer en koppelen het zicht los van de situatie. “Een spiegel is het beste analoge HD-scherm”, aldus Vandewalle. “Ik noem het actual reality. Analoge overdracht is direct en heeft een grote impact op het lichaam.”

Stroomopwaarts ‘Studio Cité’, Benjamin Vandewalle. Foto: Thomas Seest.

‘Studio Cité’, Benjamin Vandewalle. Foto: Thomas Seest.

Straatleven

In 2012 ruilt Vandewalle de black box voor de publieke ruimte en sindsdien vinden zijn choreografieën plaats in het straatbeeld. Ze voegen iets toe aan de omgeving die ons vertrouwd is. Behalve het fysieke aspect, zijn de choreografieën sociaal en experimenteel van aard. “Ik werk graag met de publieke ruimte omdat we die delen,” zegt hij. “De black box is het territorium van de artiest. De toeschouwer zal niet op het podium stappen en weet niet hoe het voelt om daar te staan. Wanneer ik als choreograaf de straat als podium opeis, bespeel ik het territorium dat toebehoort aan het publiek. De straat of het plein waar je dagelijks passeert, ervaar je vanuit een ander perspectief. Een black box geeft een artiest controle en biedt de mogelijkheid om een fictieve realiteit te creëren. Ik vind het net boeiend om aan de slag te gaan met dat wat bestaat. Ik gebruik de publieke ruimte als readymade, haak erop in en zet die naar mijn hand. Dat biedt de mogelijkheid om er anders naar te kijken. Verder brengt de publieke ruimte mij in contact met de realiteit. Ik hou van inclusief werk en de interactie met toevallige voorbijgangers. Mensen die zelden of nooit naar een voorstelling gaan, stoten op mijn werk. Ze gaan erin mee, komen terug met vrienden of storen zich eraan en uiten hun ergernis over kunst.”

Stroomopwaarts ‘Studio Cité’, Benjamin Vandewalle

‘Studio Cité’, Benjamin Vandewalle. Foto: Thomas Seest.

Performers

Samen met zijn team van dansers is Vandewalle ceremoniemeester. Zij maken de mensen warm om deel te nemen en hun ervaringen te delen. Verder performen ze. Als dansers bevragen zij aspecten van de publieke ruimte. Hoe gedragen we ons daar en hoe geven we die vorm? “Als de dansers over straat rollen of ondersteboven gaan staan, vormt dat een contrast met de dagelijkse choreografie van de straat. Ook wandelaars of mensen die op een bankje zitten, maken onvermijdelijk deel uit van die choreografie. Zij stellen het dagelijkse leven in vraag. Verder zorgen de dansers voor een extra dimensie. Je ziet bijvoorbeeld met een kijkkast de wereld ondersteboven terwijl het lichaam van de dansers jouw positie volgt.”

Vandewalle maakt choreografieën voor duo’s. Soms zijn het kleine groepservaringen. Bij Framing the Circle vormt een groepje deelnemers een kring. Ze dragen een kijkkast op hun hoofd terwijl ze rond performers lopen die een choreografie uitvoeren. Peri-sphere XL biedt een adembenemende en desoriënterende, collectieve ervaring. Deelnemers wisselen schakelen van kikker- naar vogelperspectief. Ze liggen neer maar kijken door een spiegel en denken dat ze vliegen. “Ik beschouw het lichaam als een zintuig”, zegt Vandewalle. “Door de deelnemer neer te leggen, bevraag ik de verhouding tussen ogen en lichaam. Ik stuur via je ogen je proprioceptie in de war. Dankzij dat zintuig ken je de positie van jouw lichaam. In werkelijkheid lig je neer, maar je ogen denken dat je rechtstaat. Daardoor ontstaat er een uittredingservaring. Ik noem het een interne choreografie. Ik creëer een gevoel in plaats van een beweging die van buitenaf komt.”

Stroomopwaarts Studio Cité, Benjamin Vandewalle

Studio Cité, Benjamin Vandewalle. Foto: Stanislav Dobak.

Toegankelijk

Vandewalle zoekt een diversiteit aan ervaringen op. Bij Earpiece is een deelnemer geblinddoekt en neemt die de schouders van een andere deelnemer vast. Samen wandelen ze door de stad. De ene luistert, de andere houdt twee analoge microfoons vast en maakt een geluidscompositie. Vandewalle zet het auditieve ook in als een vorm van sturing, zoals bij Photo-Masks. Een deelnemer zet een analoog fototoestel op, de andere deelnemer fotografeert. Beide personen beluisteren een audiotrack. “De stem begeleidt de deelnemers. Het is een hulpmiddel om hen op een manier te doen kijken en suggereert wat je in beeld kan brengen. De audiotrack vertraagt, geeft de mogelijkheid om dingen uit te proberen en te onderzoeken. Anders zou je het fototoestel zo weer afzetten.”

“We leven in een visueel gedomineerde maatschappij en vertrouwen ontzettend veel op onze ogen. Ook in artistieke uitingen staat de waarneming meestal centraal. Die vanzelfsprekendheid stel ik in vraag. Ik wil het publiek niet alleen kijkend en contemplerend door elkaar schudden, maar letterlijk en figuurlijk iets doen ervaren. Wat je ervaart, hoeft geen uitleg. Iedereen met een lichaam kan er iets mee. Dat is ook een deel van de toegankelijkheid van mijn choreografieën.”

Stroomopwaarts Studio Cité, Benjamin Vandewalle.

Studio Cité, Benjamin Vandewalle. Foto: Stanislav Dobak.

Taboe

“Ik noem mijn werk soms analoge psychedelica omdat het gelijkaardige effecten teweegbrengt. Bij Inter-face krijg je dat gevoel doordat gezichten versmelten.” Die installatie brengt de hoofden van twee deelnemers tegenover elkaar voor een transparante spiegel. Eerst kijk je naar jezelf, dan naar de ander en stilaan gaan de hoofden in elkaar over. Jezelf en elkaar lang aankijken voelt ongemakkelijk. Steeds meer krijg je het bizarre gevoel dat kenmerken van de andere misschien de jouwe zijn. Dit werkt komt voort uit Inter-view. Hier steekt de deelnemer zijn hoofd in de installatie en ontmoet de blik van een onbekend persoon. Zolang het licht brandt, kan je elkaar aankijken. Dat is niet iedereen gegeven. “Soms komen mensen huilend naar buiten of stoppen ze al na tien seconden. Anderen glunderen, gieren het uit of worden zelfs even verliefd”, stelt Vandewalle vast. “We kijken elkaar bijna niet aan. Het lijkt taboe. Ik zoek de magie van de onverwachte en intieme ontmoeting op.” 

Kunstenkermis

Studio Cité is het hoogtepunt van wat Vandewalle de voorbije jaren in de publieke ruimte heeft gemaakt. Hij brengt verschillende installaties samen op een stadsplein. Het oogt een feestelijke plek met gekke installaties en kleurrijke parasols. Dat werkt uitnodigend. “Ik maak choreografieën voor een beperkt aantal deelnemers. Nu kunnen meer mensen deelnemen. Het voordeel is dat je alles kan uitproberen en zo meer voeling krijgt met mijn werk.” De installaties zijn niet zo onschuldig als ze er uitzien. Studio Cité verwijst naar een open experimentele plek om je blik te onderzoeken. De bar met gratis drankjes stimuleert om na te praten en ervaringen uit te wisselen. Wat voel je en hoe beleef je de werkelijkheid? Wat is jouw verhouding tussen hoofd en lichaam? Hoe kijk je naar jezelf, anderen en je omgeving? In een tijdperk waar digitaal reizen en elkaar virtueel bekijken zo vanzelfsprekend zijn, geeft een reële ervaring een intens gevoel. Het laat je niet onberoerd. Je bent uit het lood geslagen, valt even uit je routine en er blijft een gevoeligheid hangen wanneer je de draad weer oppikt.

Speeldata