Een hechte vriendschap en zich amuseren, staan centraal in de samenwerking tussen het kunstenaarsduo Robbert&Frank Frank&Robbert. Met hun kunstuitingen proberen ze elkaar en de wereld beter te begrijpen. Ze zoeken ook naar manieren om hun rijke ervaringen te delen. Kunst biedt hen een aanknopingspunt om betekenissen te genereren en een gevoel van verbondenheid met het publiek in gang te zetten.

Robbert&Frank Frank&Robbert

Samen

Robbert vertelt meteen het goede nieuws. Ze kregen bevestiging dat hun project Table Dialogues steun krijgt van het Vlaams Audiovisueel Fonds. “De komende twee jaar werken we aan een VR- en performancewerk. Het wordt een vijfluik in samenwerking met verschillende mensen en organisaties. We doen voor het eerst de productie deels in eigen beheer.” Dit project omvat diverse facetten van hun oeuvre. “We doen een poging om op kleine schaal te delen met het publiek hoe wij het ervaren om kunst te maken”, aldus Robbert. “We creëren een context en spel, waaraan we het publiek in duo’s laten deelnemen. Ze bekijken een film met een VR-bril en voeren daarna een ritueel uit terwijl wij hen begeleiden in bepaalde handelingen. Er ontstaat communicatie doordat beide personen op elkaar reageren en elkaars handelingen interpreteren.”

Het voelt ongewoon om enkel met Robbert Goyvaerts (°1989) te spreken. Frank Merkx (°1989) is momenteel een paar maanden in ouderschapsverlof. Als kunstenaars vormen ze een onafscheidelijk duo. Robbert&Frank Frank&Robbert leren elkaar kennen op de middelbare school in Kortrijk. “Bij de geïntegreerde proef in het zesde middelbaar, onder begeleiding van Rik Lemaitre, is onze interesse voor kunst gewekt en het zaadje voor onze samenwerking gelegd,” zegt Robbert. “Wij kregen een lokaal toegewezen waar we met verf en mallen mochten werken. Dat was ons eerste atelier, maar we maakten een aparte proef.” Daarna kiezen ze onafhankelijk van elkaar om multimediale vormgeving te studeren aan het toenmalige KASK in Gent, nu School of Arts. Deze opleiding biedt hen de combinatie van performance, toegepast ontwerp en vrije beeldende kunsten. “We zaten als een van de weinige studenten niet op kot. We gingen vaak samen op avontuur in De Bijloke in Gent, maakten veel plezier en absurde filmpjes.”

Frank&Robbert Robbert&Frank, sculptuur Self-portrait Clay Tablet - Ritual Fire

Frank&Robbert Robbert&Frank, sculptuur Self-portrait Clay Tablet - Ritual Fire, 2019

Het eerste werk dat ze als duo maakten, was De Kast in 2008 voor Kunstbende, een wedstrijd voor jong creatief talent die ze ook wonnen. “Op het podium stond een kast waar Frank uitstapte met een draagbare stereo en het nummer Ain’t No Mountain High Enough van Diana Ross opzette. Er kwamen steeds andere mensen uit de kast. We gaven de deelnemers vooraf de instructie: “Kom uit de kast, het podium is van jou, doe er iets mee en ga terug op je plaats zitten in het publiek. Dat was de eerste aanzet om met performance en publieksparticipatie te werken. Nu ik erover nadenk: spelplezier en rekenen op de inbreng van de deelnemers, dat zoeken we ook met ons huidige VR-project op.”

De eerste stap om officieel samen te werken als duo was voor hun masterproef in 2012 aan het KASK. Sindsdien is hun kunstenaarsnaam Frank&Robbert Robbert&Frank. “We maakten toen onze eerste theatervoorstelling. Die is later onder de vleugels van het Gentse kunstencentrum CAMPO verder uitgewerkt en naar Theater Aan Zee gegaan. Verder toonden we een uitkijkhut. Via een trap kreeg je een uitzicht opgevat als een trechter met achteraan een hyperrealistisch geschilderd startscherm van Google. De kijker kreeg een tunnelvisie met als basislandschap geen natuur maar het startscherm van Google. Deze installatie werd geselecteerd voor the StartPoint Prize en we kregen de kans om een herwerkte versie in Praag te tonen. Ons afstudeerwerk was een succes en een goede springplank waarbij we van het ene in het andere project rolden.”

Delen

Robbert&Frank Frank&Robbert gaan steeds op zoek naar nieuwe methoden om kunst te maken en te tonen. Communiceren, elkaar bevragen en experimenten: het is een proces van vallen en opstaan. Ze wisselen voortdurend ideeën en inzichten uit. “95% van de tijd modderen we aan en zijn we onzeker of het wel iets wordt. Soms vallen de puzzelstukken plots in elkaar.” Hun praktijk bestaat uit samen creëren, plezier maken en het delen van interesses en ervaringen. “We vinden het zo bijzonder dat we dat elke dag mogen en kunnen doen en dat we elkaar daarin gevonden hebben. Die rijkdom willen we delen, zodat anderen er ook van kunnen genieten.” Dat doen Frank&Robbert Robbert&Frank al van in het begin door samenwerkingen  en het publiek op allerlei manieren bij hun werk te betrekken. GO AWAY SORROW OF THE WORLD is een project waarbij een houten koffertje fungeert als draagbaar heiligdom voor een ritueel waarmee ze naar verschillende landen trekken. “Door te reizen, leren we hoe andere culturen reageren op ons werk. We zoeken verschillende contexten of momenten op. Het kan gaan om een ‘white cube’ een ‘black box’ of straattheater. Zo krijgen we te maken met een publiek dat bewust komt kijken of toevallige passanten. Sinds vorig jaar zijn we ook gestart met het F&R R&F lidmaatschap. Dat is een voorzichtig experiment om diepgaander iets extra te doen voor een publiek dat ons nauw volgt.” Een werk gaat vaak gepaard met een object als cadeau, wat ook een manier is om een band te versterken. “Het zijn hebbedingetjes die rondslingeren en sporen achterlaten.”

Robbert&Frank Frank&Robbert, theater To Break - The window of opportunity, 2014

Robbert&Frank Frank&Robbert, theater To Break - The window of opportunity, 2014

Verbinden

Hun oeuvre bestaat uit beeldende kunst, theater, performance, videokunst, 3D-print en VR. Vaak leggen Robbert&Frank Frank&Robbert zich een bepaalde periode op een medium toe. “Elk werk vraagt om een andere aanpak en een nieuw leerproces. Deze intuïtieve en soms naïeve manier van werken, zorgt voor onverwachte inzichten en verrassende resultaten. Onze keuze voor een bepaald medium is altijd gelinkt aan mensen en/of projecten. We laten ons leiden door wat er op ons pad komt.”

Bij onze theaterstukken zeggen mensen dat ze het fascinerend vinden, maar niet weten wat ze ermee moeten en wat het allemaal betekent.
Robbert&Frank Frank&Robbert, sculptuur performance Wooden Suitcase - Alter Ego

Robbert&Frank Frank&Robbert, sculptuur performance Wooden Suitcase - Alter Ego, 2015

“We kijken vol verwondering naar de wereld, naar hoe mensen zich gedragen en fenomenen die we tegenkomen. Niet dat we die zaken willen verklaren, maar we bestuderen en deconstrueren ze. Het hele gegeven van betekenis geven, blijft oneindig fascinerend. Hoe betekenis wordt gegenereerd, hoe we een band smeden met iemand, een object, een materiaal of een gebeurtenis. Wij ervaren dat als een magisch gebeuren.”

Hoe ze elkaar begrijpen en met iemand of iets connecteren, vormt een belangrijk facet van hun werk. Robbert&Frank Frank&Robbert zoeken dat op door effectief samen te werken, maar ook door hun beeldtaal. Ze bieden een kader, wat een veelheid aan betekenissen en associaties oproept. Hun keuze gaat vaak naar herkenbare objecten, tekens en symbolen. Welke associaties ontstaan er en hoe interpreteert de kijker die? Robbert&Frank Frank&Robbert bieden geen eenduidige beelden. “Iedereen projecteert erop wat hij of zij wil. Dat doen we met ons huidige VR-project nog meer doordat we iets maken wat de deelnemer zelf invult. We hebben er vertrouwen in dat de kijker er zelf iets mee doet als we die op de juiste manier prikkelen.”

Een tentoonstelling bestaat uit een veelheid aan werk, details en geeft vrijheid aan interpretaties en betekenis geven. Dat vraagt een inspanning van de kijker. Een kritiek is dat hun werk conceptueel en moeilijk leesbaar is. “Bij onze theaterstukken zeggen mensen dat ze het fascinerend vinden, maar niet weten wat ze ermee moeten en wat het allemaal betekent.” Houdt de kijker van hapklare beelden en duiding? “Dat gaan we niet bieden. Het is een paradox. We willen graag genereus zijn naar ons publiek zodat ze niet het gevoel hebben: “Ik word hier met een kluitje in het riet gestuurd”. Dat ontstaat dan toch door de veelheid aan associaties en de mogelijkheid om er zelf betekenis aan te geven. Toch verwachten we dat het publiek er zelf mee aan de slag gaat. We voorzien genoeg ingangen zodat iedereen  er zijn kapstokje aan kan haken, zonder dat wij zeggen waarvoor iets staat.”

Frank&Robbert Robbert&Frank, performance VR, Table Dialogues - Earth, VR video screenshot

Frank&Robbert Robbert&Frank, performance VR, Table Dialogues - Earth, VR video screenshot

Info

Robbert&Frank Frank&Robbert, As you think so shall you become, van 12 februari tot 21 juni in de Leuvense publieke ruimte 

frankenrobbert.com

Download hier de pdf

Robbert&Frank.pdf