Verhalen uit de ondergrond

Brugge kent een bloeiperiode in de late middeleeuwen als het Venetië van het Noorden, het New York aan de Noordzee. Het uitzonderlijke succes kwam niet uit de lucht gevallen. Archeologen en historici zien het jaar 1.000 als een scharniermoment in de geschiedenis van de stad. Alle elementen voor de latere bloeiperiode zijn dan aanwezig: een unieke plaats in het landschap, de graaf, ambachten en handel. De tentoonstelling neemt je mee naar die cruciale, maar vaak vergeten periode. Ontdek er de belangrijkste archeologische sites in en rond de stad. Van de burcht van de graaf tot de schapenboeren in de kustvlakte en van de velden op de arme zandgronden tot de eerste handelscontacten met Scandinavië. De bronnen zijn schaars, maar de verhalen groots.

Tentoonstellingen in hetzelfde museum