Studio Plastique

Studio Plastique

Wat is de werkelijke rol van elektriciteit in ons dagelijks leven? Hoe kan design onze omgeving opnieuw vormgeven? Studio Plastique brengt de uitdagingen op het gebied van elektriciteit in kaart door zich te richten op de distributie-infrastructuur. De tentoonstelling ontwikkelt toekomstvisies voor elektrisch gebruik, opwekking en distributie door de huidige scenario’s en mogelijkheden kritisch te bevragen. 

Een netwerk van kabels – als aders in een menselijk lichaam – verstrikt onze hele planeet. Ze transporteren een grondstof van ongeëvenaard belang voor de menselijke beschaving: elektriciteit. 

Omdat elektriciteit een ongrijpbare hulpbron van onschatbare waarde is, merken we dat dit transportnetwerk wereldwijd voortdurend wordt uitgebreid. De voortdurende uitbreiding en ontwikkeling van deze infrastructuur door economische en politieke machten leidt tot maatschappelijke problemen van even grote omvang: stroomuitval, milieurampen en sociale ongelijkheden. 

Ons tijdperk wordt echter gekenmerkt door technologische ontwikkelingen en veranderende praktische behoeften die ertoe leiden dat er geen grotere, maar wel kleinere hoeveelheden en verschillende soorten elektriciteit nodig zijn om ons dagelijks leven van stroom te voorzien. In het dagelijks leven hebben we geen hogere spanningen nodig, maar gebruiken we apparaten die met usb-kabels of adapters zijn bekabeld om de geleverde energie te laten werken. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum