Jef Geys, hier in 1981, overleed na een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd.

Jef Geys, hier in 1981, overleed na een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd. 

The Story of M.B. as told by Jef Geys

Vertrekpunt van ‘The Story of M.B. as  told by Jef Geys’ zijn twee bijzondere grafische werken die bijna vijftig jaar geleden gerealiseerd werden in de werkplaats van het Frans Masereel Centrum en nu voor het eerst opnieuw worden verenigd. 

De presentatie contextualiseert en activeert zowel de unieke ontstaansgeschiedenis als de artistieke intenties van beide werken door ze, samen met enkele tijdsdocumenten, in dialoog te laten treden met nieuw en bestaand werk van een intergenerationele groep hedendaagse kunstenaars. 

Deze internationale groepstentoonstelling reflecteert zo niet enkel over het instabiele karakter van betekenissen of hybride vormen van auteurschap, maar biedt bij uitbreiding ook een kader om een alsmaar belangrijker wordend fenomeen inzichtelijk te maken, met name de maakbaarheid van verhalen, en de impact ervan op zowel onze dagelijkse als globale processen. 

Kunstenaars: Marcel Broodthaers, Lili Dujourie, Harun Farocki, Jef Geys, Melissa Gordon, Sara Magenheimer, Sven ’t Jolle, Nora Turato, Paweł Althamer & Artur Żmijewski.

Tentoonstellingen in hetzelfde museum