Savoir Faire

De tentoonstelling ‘Savoir faire’ concentreert zich op het gebaar, zowel in zijn vervreemding door de huidige productielogica als in zijn emanciperende eigenheid. 
 
De werken van de acht geassocieerde kunstenaars bevestigen een fundamentele maar gecompromitteerde opvatting: de uitoefening van een ambacht is in de eerste plaats de toepassing van een intelligentie die zowel praktisch als creatief is, maar die botst met de formatteringen opgelegd door gestandaardiseerde organisatiesystemen. 
 
Olivia Hernaïz toont op parodistische wijze hoe lichamen door de kapitalistische productie aan banden worden gelegd, worden onderworpen en worden gebruikt als instrument. Hughes Dubuisson, Camille Dufour en Alice Pilastre zetten hun eigen kennis van traditionele processen in (stukken gieten, hout graveren, weven). Barbara Geraci en Pauline Pastry onderzoeken het erfgoed van verloren vaardigheden en de opkomst van nieuwe kennis in het industriële arbeidsproces. Eric Van Hove zet de knowhow in van Marokkaanse ambachtslui bij het experimenteren met een project dat verband houdt met het koloniale verleden, en legt het verband tussen de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en die van arbeidskracht. Hélène Moreau combineert moderne esthetiek en aandacht voor het ambacht bij het schikken van kostbare volumes waarbij drukwerk, metaal- en houtuitsnijdingen worden gemengd. 
 
Arbeid, handvaardigheid, materialiteit, de bewegingen van het denken en van werkende lichamen zijn allemaal bestaansmodaliteiten van het gebaar, de vrucht van een weten (savoir) en van een doen (faire) waarvan het zowel de bron als de bestemming is. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum