Lines & Tracks - Spoorwegaffiches en grafisch design in België

Lines & Tracks - Spoorwegaffiches en grafisch design in België.

De tentoonstelling pakt uit met een selectie van meer dan 140 Belgische spoorwegaffiches uit de verzameling van de NMBS en uit diverse publieke en private collecties. Door die collecties te bekijken aan de hand van socio-economische, culturele, milieu- en gender-vraagstellingen plaatst de tentoonstelling de grafische creaties in een andere context. Kunstenaar Nayel Zeaiter zal een nieuw werk voorstellen over het onderwerp van de spoorwegen. 

De ontwikkeling van het spoorwegnet richt zich aan het begin van de 19de eeuw in het jonge België vooral op de ontluikende industrie. De spoorwegen werden toen gebruikt voor het vervoer van grondstoffen en industriële producten maar ook als transportmiddel voor de arbeiders. Massatoerisme was nog niet aan de orde, enkel mensen uit gegoede kringen konden zich het plezier gunnen om met de trein op vakantie te gaan. 

Tot de Eerste Wereldoorlog hebben de spoorwegmaatschappijen amper concurrentie van andere vervoersmiddelen. De spoorwegen zijn zo vanzelfsprekend dat ze mee kunnen genieten van de publiciteit voor toeristische bestemmingen. De opkomst van de auto en de autocar en de invoering van de betaalde vakantie dwingen de spoorwegen tot een nieuw en concurrentieel beleid. De vrijetijdstreinen doen hun intrede en dankzij het multimodale vervoer, waarbij het vooral opboksen is tegen het vliegtuig, neemt het massatoerisme almaar toe. Vandaag wordt de trein gepromoot als een duurzaam, ecologisch alternatief. De tentoonstelling schetst de geschiedenis van het Belgische spoorwegnet vanuit de ontwikkeling van de grafische kunst. In het begin tonen puur informatieve, typografische affiches de weg. De ontwikkeling van de druktechnieken en vooral de bloei van de lithografie geven de werken geleidelijk aan een andere look en functie. De visuele aspecten en het element promotie nemen de bovenhand en de affiches worden steeds kleurrijker, aantrekkelijker en verleidelijker. 

Vanaf dit najaar 14 oktober tot en met 15 mei 2022 brengt EUROPALIA TRAINS & TRACKS een programma dat de trein benadert vanuit zowel een hedendaags als artistiek perspectief. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum