Glasgeheimen bij Van Eyck

Eén van de twee overgebleven bijna halfronde gebrandschilderde panelen uit de afgebroken Dominicanenkerk ca. 1325 (Gent).

Fantasie of Realiteit - Glasgeheimen bij Van Eyck

Verlengd tot 1 augustus.

Het kan als een motto gelden zowel voor het bezoek aan deze tentoonstelling ' Fantasie of realiteit' als voor het bezoek aan de begijnhofsite en haar centraal punt, de kerk.

Op het werk van Jan Van Eyck geraak je niet uitgekeken. Steeds opnieuw zie je, ontdek je voor jezelf nieuwe beelden en inzichten. Al eeuwen geleden geschilderd en vandaag opnieuw ontdekt. Het glaswerk en in het bijzonder de glasramen in het oeuvre van Van Eyck vertellen veel over de manier van kijken van de meester, hoe een genie kijkt naar het gewone. Het is de grote verdienste van de curator Aletta Rambaut, gerenommeerd glasspecialiste, dat zij ons doet kijken naar die 'details' en ze confronteert met tijdseigen glasvondsten. Het resultaat van haar onderzoekswerk is verrassend: geloven we onze ogen, is het realiteit of fantasie?

De tentoonstelling in de begijnhofkerk focust op de relatie tussen glasramen en glazen voorwerpen op de schilderijen van Jan Van Eyck en nog bewaard gebleven glasramen, glazen en archeologische fragmenten tot 1440.

De afgebeelde glazen objecten komen voor in burgerlijke en kerkelijke gebouwen. Maar in hoeverre strookt het afgebeelde glas met de realiteit of is het pure fantasie?

Aan dit aspect uit Van Eycks oeuvre werd nooit eerder aandacht besteed. Er wordt tevens gepoogd om een link te leggen met de glasramen uit de neogotische begijnhofkerk.

Het themanummer Jean Baptiste Bethune - Neogotiek als verbeelding van de middeleeuwen is te verkrijgen in onze webwinkel.

Tentoonstellingen in hetzelfde museum