600 jaar Anselm Adornes

Tentoonstellingsjaar 600 jaar Anselm Adornes 

8 december 1424 

In Brugge wordt Anselm Adornes geboren, zoon van Pieter Adornes en Elisabeth Bradericx. Niemand kan voorspellen wat een spectaculair leven zoon Anselm zal leiden.  

In 2024, 600 jaar na Anselms geboorte, keert hij terug naar het Adornesdomein. Het hele jaar organiseert het Adornesdomein evenementen. 

Tentoonstelling 

“Sommigen, zeer doorluchtige koning van Schotland, zijn zo dom om te denken dat hun eigen vaderland het enige is.”   

Uit het reisverslag van Anselm en Jan Adornes, 1470, gericht aan James III, koning van Schotland.  

Het reisverslag van Anselm en zoon Jan Adornes, geschreven na hun pelgrimstocht naar Jeruzalem, begint met een waar pleidooi voor de deugden van het reizen. Ze wijzen op het belang om zich open te stellen voor andere culturen en om onwetendheid te bestrijden.  

Het is een verrassend moderne en tolerante benadering: wat maakte Anselm mee op zijn vele reizen? Heeft hij ervan geleerd? Zou het vandaag anders zijn?  

Deze tentoonstelling focust op de vier voornaamste reizen die Anselm Adornes maakte. Als een echte wereldburger was hij soms maandenlang op pad voor verschillende redenen: een diplomatieke missie, een pelgrimstocht en een verkenningstocht.  

Vanaf zaterdag 13 april 2024 in het Adornesdomein. 

Lezingen 

Verspreid over het jaar houden experts een lezing. Ze snijden thema’s aan waarin Anselm steeds interesse voor toonde en die hem nauw aan het hart lagen. De experts bekijken de thema’s vanuit een historisch perspectief maar maken het steeds weer actueel. 

Boek: Een hemels Jeruzalem in Brugge 

Een tiental auteurs, onder leiding van professor Jan Dumolyn en erestadsarchivaris Noël Geirnaert belichten de verschillende facetten van de dynastie van de Adornesfamilie.  

De fascinerende Jeruzalemkapel, een replica van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem, is met haar atypische architectuur en sterke symbolische kracht is een getuigenis van sterke band dat de Adornes met Jeruzalem hadden. De kapel, een Hemels Jeruzalem in Brugge, verleende de familie een bijzonder prestige.  

In het boek vind je een kritische genealogische analyse tot een studie van de collecties, inclusief een analyse van het architecturale erfgoed en een voorstelling van de huidige beheerdersaspecten van dit patrimonium dat nog steeds in privéhanden is van de afstammelingen van de stichters. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum