'OCMW-collecties'

OCMW-collecties
€ 10,00

Een selectie opmerkelijke OCMW collecties - Waardevol erfgoed van eeuwen zorgverlening

OCMW collecties zijn minder bekend bij het grote publiek, maar ze zijn historisch en maatschappelijk van groot belang. Wat zijn dat voor verzamelingen en waarom is het de moeite waard er in dit OKV-nummer bijzondere aandacht aan te besteden? Wat is de (cultuur)historische betekenis van deze collecties, die veel ouder zijn dan ‘klassieke’ musea en die een intrinsieke maatschappelijke relevantie hebben? 

In sommige gevallen – Antwerpen, Brugge, Brussel, Damme en Turnhout zijn daar voorbeelden van – worden de historische collecties ‘gemusealiseerd’. Maar ook dan zijn er uiteenlopende keuzes gemaakt: in Antwerpen en Damme blijven deze musea binnen de structuur van het OCMW bestuur, terwijl men in Brugge en Turnhout opteerde om deze over te hevelen naar de stedelijke museale structuren. In Gent worden dan weer delen van de collecties gemusealiseerd via de stad – via allerlei omwegen nu in het bezit van het STAM – terwijl een niet minder belangrijk deel van de erfgoedcollecties actief ontsloten en zichtbaar gemaakt is via het OCMW archief. Dat laatste is overigens een belangrijke en niet te onderschatten constante: ook wanneer, zoals in Brugge, de keuze gemaakt is om de kunstcollecties extern te musealiseren, dan nog blijft het niet minder belangrijke historische archief binnen de schoot van het OCMW.