Het prentenkabinet van KBR

Het prentenkabinet van KBR
€ 12,00

Tussen Kunst en Kennis

Het prentenkabinet van KBR bewaart de grootste grafische verzameling van het land. Met ruim 740.000 werken op papier behoort zij qua omvang tot de Europese top. Achter dit duizelingwekkende getal gaat een zeer diverse verzameling schuil.

Zoals de naam al aangeeft, behoren prenten tot de kern van de collectie. Het zijn in de eerste plaats gedrukte beelden in uiteenlopende technieken zoals kopergravures, etsen, houtsneden en lithografieën. Sinds het midden van de vijftiende eeuw zijn prenten in het Westen in omloop. De oudste stukken uit de verzameling dateren uit die tijd.

De collectie omvat vele meesterwerken van grote namen als Dürer, Bruegel, Goltzius, Van Dyck en Ensor. In de depots rusten ook de werken van duizenden minder bekende prentmakers uit de meer dan vijfhonderd jaar oude geschiedenis van de grafiek. Lang niet alle stukken hebben artistieke waarde. Het historische of documentaire belang is ook steeds een leidraad geweest bij het verzamelen.

Lees het artikel online Het prentenkabinet van KBR - Tussen kunst en kennis