Het prentenkabinet van KBR

Het prentenkabinet van KBR
€ 12,00

Het prentenkabinet van KBR bewaart de grootste grafische verzameling van het land. Met ruim 740.000 werken op papier behoort zij qua omvang tot de Europese top. Achter dit duizelingwekkende getal gaat een zeer diverse verzameling schuil.

Zoals de naam al aangeeft, behoren prenten tot de kern van de collectie. Het zijn in de eerste plaats gedrukte beelden in uiteenlopende technieken zoals kopergravures, etsen, houtsneden en lithografieën. Sinds het midden van de vijftiende eeuw zijn prenten in het Westen in omloop. De oudste stukken uit de verzameling dateren uit die tijd.

De collectie omvat vele meesterwerken van grote namen als Dürer, Bruegel, Goltzius, Van Dyck en Ensor. In de depots rusten ook de werken van duizenden minder bekende prentmakers uit de meer dan vijfhonderd jaar oude geschiedenis van de grafiek. Lang niet alle stukken hebben artistieke waarde. Het historische of documentaire belang is ook steeds een leidraad geweest bij het verzamelen. Naast gedrukte stadgezichten, portretten en modeplaten zijn er deelverzamelingen met bijvoorbeeld spotprenten, ex librissen, speelkaarten, behangpapier, loterijbiljetten, centsprenten, kalenders en diploma’s. Verder is er een omvangrijke verzameling prentbriefkaarten en affiches, voornamelijk uit de periode 1890-1940. Foto’s werden nooit systematisch verzameld. Toch bevat de collectie een belangrijk fonds vroege fotografieën die een vrij compleet beeld geven van de opkomst van de fotografie in België.   

Anders dan prenten, waarvan meestal verschillende afdrukken bestaan, zijn met de hand getekende voorstellingen uniek. De verzameling tekeningen omvat naar schatting 25.000 bladen, waarvan ongeveer een vijfde van voor 1800 dateert. Ook binnen deze groep zijn er grote verschillen. Er zijn uiterst kostbare en zeldzame bladen van bijvoorbeeld Bruegel, Jordaens en Rops, maar net zo goed werktekeningen van ambachtslieden of schetsen van anonieme amateurs.