Groepen
Kindvriendelijk
Torenmuseum

Dit museum is ondergebracht in de toren van de St.-Pieter en Pauwelkerk. Bij onlusten was dit 15de eeuwse belfort een schuilplaats voor de omwonende burgers. De toren is 55 m hoog.

Torenmuseum

Dit museum is ondergebracht in de toren van de St.-Pieter en Pauwelkerk. Bij onlusten was dit 15de eeuwse belfort een schuilplaats voor de omwonende burgers. De toren is 55 m hoog.

Het museum omvat 5 verdiepingen. Alle geëxposeerde voorwerpen en documenten hebben betrekking op de toren, kerk en beiaard. De kerkelijke kunst toont een schat aan gewaden, beelden, vaatwerk en schilderijen.

Gespreid over twee verdiepingen kunt u de evolutie van de Molse beiaard volgen van het kleine beiaardje van 1928 tot de huidige concertbeiaard. Ook het procédé van het klokkengieten wordt aanschouwelijk voorgesteld. Tevens behoren antieke Hemonyklokjes en middeleeuwse klokkenscherven tot de collectie.

De collectie bestaat uit twee grote delen enerzijds de kunstvoorwerpen afkomstig uit de parochie van St.-Pieter en Pauwel en anderzijds de beiaardcollectie.

De kunstvoorwerpen werden uit de kerk verwijderd na de hervormingen van het tweede vaticaans concilie. Zij dreigden in de vergetelheid te geraken en toenmalig beiaardier Frans Vos heeft in overleg met de toenmalige kerkfabriek en het gemeentebestuur er voor gezorgd dat zij een plaats kregen in het torenmuseum.