Groepen
Kindvriendelijk
Rolstoelgebruiker
‘The punch’, 2004. Sam Dillemans

Tentoonstellingsruimte Sam Dillemans

Na een kwarteeuw schilderen in Borgerhout (Antwerpen) heeft Sam Dillemans (°1965), op een steenworp van zijn atelier, een voormalig werkhuis gerenoveerd om er regelmatig zijn werk tentoon te stellen.

Zijn bijzonder artistiek parcours, wars van dwingende trends, heeft ondertussen een heel eigen plaats in de hedendaagse Belgische kunstwereld veroverd, mede door een aantal succesrijke tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Vanuit een breed geïnteresseerd publiek wordt reeds lang de wens geuit zijn authentiek oeuvre permanent te kunnen bezichtigen. Hierbij aangespoord door zijn gedreven entourage is Sam graag op deze wens ingegaan. Vandaar dit initiatief.

Het is de intentie regelmatig gedurende een lange periode in het jaar een reeks kunstwerken te tonen vanuit twee invalshoeken : enerzijds, werken representatief voor de verschillende artistieke periodes in Dillemans' curriculum, anderzijds, recente werken rond een bepaald inspirerend thema.

Tentoonstellingen