Groepen
Kindvriendelijk
Museumshop
Restaurant
Rolstoelgebruiker
Streekmuseum de Reinvoart

Vijftig jaar lang is Leo Vandingenen al voorzitter van 'De Reinvoaert', de Loksbergse volkskunstkring. Leo was al van in zijn tienertijd betrokken bij heel wat verenigingen en is zelfs de stichter van Chiro Loksbergen en de Heemkring in Halen. Hij was ook de winnaar van de allereerste cultuurprijs in Halen en schrijver van het boek 'Cupke, het legendarisch pastoorke van Loksbergen'.

Streekmuseum De Reinvoart

..keer even terug naar het Hageland anno 1900..

Het museum "de Reinvoart" is een vzw en wordt uitgebaat door onbezoldigde vrijwilligers. De activiteiten omvatten het beheren van een Hagelands volkskundig streekmuseum en het organiseren van lokale folkloristische evenementen.

Reinvoart is de streekbenaming voor het boerenwormkruid. Een kruid dat groeit langs wegbermen en velden. In bloei heeft het mooie gele bloemknopjes met diepgroene blaadjes en is vooral bekend om zijn speciale geur.

Het streekmuseum is ondergebracht in een typische langgevelhoeve. Deze zijn met hun langste gevel meestal naar het oosten gericht. Het museum is gelegen in de Hagelandstraat 1 in Loksbergen (deelgemeente van Halen), in het uiterste westen van Limburg.

In het museum zijn een herberg, een school, een klompenmakerij, een eetkamer, en een slaapkamer ondergebracht. Daarnaast zijn er nog tal van andere huisraad, landbouwwerktuigen en dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen te bezichtigen uit de Hagelandse streek uit het einde van de 19de eeuw. Zo is er een fiets met houten velgen, een authentieke leuvense stoof (leuvense kachel), een spinnenwiel e.d.

In het museum is er ook plaats voor lokale bekende personen. Zo is er een speciaal plaatsje voor priester-dichter August Cuppens. Hij was priester in de gemeente tot 1924, en is een bekend schrijver o.m. "Liefde gaf U duizend namen"

Tevens is er een plaatsje gereserveerd voor de vooroorlogse radio "Loksbergen".