Audiogids
Beschermd momument
Groepen
Kindvriendelijk
Sint-Hermescrypte Ronse

Bij een bezoek krijg je niet alleen een overzicht van de bouwgeschiedenis van de crypte maar ook van de verschillende fasen in de behandeling van de pelgrim op zoek naar genezing.

De crypte van Ronse is uniek in België. De crypte is in West-Europa een typisch verschijnsel van de romaans-gotische architectuur en dient als bewaarplaats voor de relikwieën van een plaatselijke heilige. Voor Ronse is dat de heilige Hermes, patroon van de zenuw- en geesteszieken.

In de middeleeuwen was Ronse een belangrijk religieus centrum. Bedevaarders kwamen van heinde en verre om hulp en genezing te vragen. Sint-Hermes wordt afgebeeld als een Romeins officier op zijn paard. Boven het schrijn in de Sint-Hermesbasiliek staat zijn levensgroot ruiterstandbeeld. De crypte is een uniek staaltje van architecturale eenheid. Het elfde-eeuwse bouwwerk telt 32 zuilen, heeft prachtige muren in natuursteen, een verborgen grafkamer en een waterput met badkamers voor de zieke bezoekers.

Bij een bezoek krijg je niet alleen een overzicht van de bouwgeschiedenis van de crypte maar ook van de verschillende fasen in de behandeling van de pelgrim op zoek naar genezing.