Gratis
Groepen
Kindvriendelijk
Restaurant
Heemkundige Kring Edegem

Kring voor Heemkunde Edegem

De Kring voor Heemkunde illustreert de geschiedenis van Edegem aan de hand van diverse voorwerpen en foto's uit het verleden.

De Kring voor Heemkunde is nu gehuisvest in het Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 2. Tevoren was het museum gehuisvest in de oude pastorie. De grond waar de pastorij nu opstaat, maakte vroeger deel uit van het "Hof ter Elst".