Beschermd momument
Groepen
Kindvriendelijk
Museumshop
Kempmuseum

Het vernieuwde Kempmuseum kende een vliegende start. Tijdens het openingsweekend waren alle bezoekmomenten voor het nieuwe Kempuseum uitverkocht. 

Kempmuseum & Toeristisch Satellietpunt

Het hele museum zit in een nieuw, modern, interactief en belevingsvol kleedje. Aan de hand van bekende en minder bekende verhalen krijgt de bezoeker inzicht in gebeurtenissen vanaf de prehistorie tot en met vandaag. 

Vanaf de opening van het vernieuwde Kempuseum vind je tijdens de openingsuren (zaterdag, zondag en feestdagen) de dienst toerisme terug in dat gebouw (en dus niet bij de dienst vrije tijd op de Gemeenteplaats zoals op de andere dagen).

Naast een nieuwe naam 'Kempmuseum & Toeristisch Satellietpunt' en een nieuw logo werd ook de collectie en het gebouw onder handen genomen.

Tijdelijke tentoonstellingen

Kunstenaars, fotografen, kortom alle soorten creatievelingen kunnen contact opnemen om de museumruimte voor tijdelijke tentoonstellingen te huren.

Museumruimten

  • ‘de Moos’: Kempisch museum kent een lange geschiedenis. In deze ruimte wordt hiervan een stuk hertaald.
  • Archeologie: vondsten uit Brecht die zich in het Archeologische depot van de provincie Antwerpen bevonden komen terug naar het museum.
  • Humanisme: verschillende bekende humanisten zijn hier in Brecht geboren, denk maar aan Custos, van der Noot, Mudaeus en Lessius.
  • Samen-leven: dat de geschiedenis van de gemeente geen evidentie is spreekt voor zich. Het verhaal van invloedssferen en grenzen (die veranderen) komt al vanaf de middeleeuwen aan bod. Ook het gilde-leven komt in deze ruimte aan bod.
  • Volkskunde:  Belicht de periode van rond de eeuwwisseling. Wat betekent het om ongeveer 100 jaar geleden in de Kempen te wonen. Hoe ziet het dagelijks leven er uit? Ontspanning?
  • Oorlog en verweer: Vanaf de vijftiende eeuw wordt er in deze contreien gevochten en gestreden. Soldaten uit heel Europa zorgen voor barre tijden van de inwoners. Momenteel de langste periode waarin we niet worden geconfronteerd met krijgsgewoel op ons grondgebied.

Het Kempisch Museum te Brecht is een privé-museum dat beheerd wordt door de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Brecht en omstreken v.z.w. Het museum werd gesticht in 1905 en is daarmee het op één na oudste museum van de Kempen. Een bezoek aan het Kempisch Museum begint reeds buiten; vóór het museum ziet u de resten van de schepenbank en de kaak, getuigen van de rechterlijke macht, die vroeger in Brecht werd uitgeoefend. In het museum zelf krijgt u een beeld van de manier van leven en werken van onze Kempense voorouders. Ook de volksdevotie en het belangrijke gildeleven komen aan bod.