Groepen
Kindvriendelijk
Rolstoelgebruiker
Woutershof klaslokaal

Je keert er terug naar het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw en je kan nog eens plaatsnemen in het lagereschoolklasje anno 1930.

VAN PASTORIJ TOT HEEMHUNDIG MUSEUM

De pastorij met inrijpoort, koetshuis en schuur werd in 1742 in opdracht van de abdij van Averbode, op een omgracht domein opgetrokken ten gerieve van haar kloosterlingen die er sedert 1304 als pastoor werkzaam waren.

Op dat ogenblik was Witheer of Norbertijn Gregorius van den Dweye pastoor van de Sint-Vincentiusparochie te Zolder. Vier Norbertijnen en negen seculiere priesters hebben nadien vanuit deze pastorij voor het geestelijk welzijn van hun parochianen gezorgd.

Toen in 1973 de pastoor van Zolder verhuisde, stelde even later het gemeentebestuur het gebouw ter beschikking van de Heemkundige Kring Zolder. Het omwalde Woutershof werd in 1742 opgetrokken als pastorie door de norbertijnen van Averbode die tot 1815 de pastoor van Zolder ‘benoemden’. De Kring richtte het in als heemkundig museum. Je keert er terug naar het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw en je kan nog eens plaatsnemen in het lagereschoolklasje anno 1930.

Museum Het Woutershof is een achteruitkijkspiegel op het volkse leven van het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw. Themakamers schetsen het pre-industriële Limburgse dagelijkse leven. Vooral het gereconstrueerde klaslokaaltje is een prachtige evocatie van het onderwijs dat onze (over)grootouders kregen. Je kan er nog steeds de griffel ter hand nemen en het telraam gebruiken. Het Woutershof beschikt verder over een grote collectie devotievoorwerpen, oude foto's, gebruiksvoorwerpen en landbouwwerktuigen.