Achter elk kunstwerk in een museum of tentoonstelling schuilt een curator. Die bestuderen de conditie en samenstelling van hun collectie en doen er alles aan om die in de best mogelijke omstandigheden te bewaren en aan het publiek te presenteren. Daarnaast snuisteren zij door de geschiedenis om echtheid en auteurschap te garanderen en het publiek te informeren via catalogi en zaalteksten.

Als een curator een wandelende encyclopedie is over een collectie, wat moet een wereldwijd netwerk dan niet geven? Dat moet Gary Schwartz gedacht hebben. De Nederlandse kunsthistoricus met Amerikaanse wortels richtte in 1998 CODART op, kort voor Curators of Dutch and Flemish Art. Het netwerk – gehuisvest in het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) in Den Haag – verenigt curatoren die betrokken zijn bij Vlaamse en Nederlandse kunstcollecties wereldwijd. De meer dan zevenhonderd leden uit meer dan driehonderdvijftig musea wisselen expertise, bruiklenen en tentoonstellingen uit, en dragen met passie bij tot een grotere kennis en zichtbaarheid van kunst uit de Lage Landen bij een internationaal publiek. Dat beperkt zich niet tot één medium. De vereniging herbergt collectiebewaarders uit heel wat vakgebieden: van middeleeuwse kunst en Vlaamse primitieven tot negentiende-eeuwse werken. Zowel schilder- en tekenkunst, toegepaste kunsten, meubelkust en sculpturen komen aan bod. Enige vereiste: de collecties moeten bestaan uit werk uit Nederland en Vlaanderen. Aangezien de artistieke productie uit onze streken lang door vorstenhuizen en gegoede burgers uit de hele wereld gegeerd was, is CODART een geografisch heel verspreid netwerk. Hun webstek bericht dan ook over museale gebeurtenissen in tweeënvijftig landen.

Codart.nl is enerzijds bedoeld voor curatoren op zoek naar nieuwe connecties, maar evenzeer voor een wereldwijd publiek van nieuwsgierige museumbezoekers en cultuurliefhebbers.

Codart.nl is enerzijds bedoeld voor curatoren op zoek naar nieuwe connecties, maar evenzeer voor een wereldwijd publiek van nieuwsgierige museumbezoekers en cultuurliefhebbers. De website is een toegangspoort voor iedereen die op zoek is naar een zo volledig mogelijk overzicht over kunst van hier in andere streken. Zo bundelt de stek informatie uit externe websites van musea, universiteiten en onderzoeksinstituten. Daarnaast genereren ze heel wat eigen inhoud. Op regelmatige basis verschijnt er nieuws over Vlaamse en Nederlandse kunst in verre collecties. Ook kan de bezoeker door catalogi van musea bladeren op zoek naar Vlaamse Meesters. Alle publicaties van CODART zijn er terug te vinden.

Codart.nl curator

Ongeveer duizend unieke bezoekers maken dagelijks gebruik van de website, en Archimuse bekroonde codart.nl tot tweemaal toe voor het intuïtieve gebruiksgemak en de inhoudelijke rijkdom. Daar zullen de drie gescheiden zoekfuncties die de nieuwsgierige surfer al op de hoofdpagina worden voorgeschoteld zeker mee te maken hebben: Museums, Curators en Exhibitions. Bij Museums snuister je via het handige zoekgereedschap door meer dan zevenhonderdenzestig instituten in vijfenvijftig landen. Zoeken kan via naam, stad of land. Exhibitions toont een tentoonstellingenkalender, waardoor de surfer kan grasduinen via zoekterm, naam, land, type, ouderdom en jaartal. Het meest unieke aan codart.nl is het segment Curators. Daar zijn bijna zevenhonderd curators opgelijst die bij kunst uit de Lage Landen betrokken zijn. Wie op een naam klikt, ontdekt er heel wat relevante info over die persoon, zoals de publicaties en tentoonstellingen die de curator op het palmares staan heeft. Bijzonder boeiend is de rubriek Curator in the spotlight, waarin steeds een andere collectiehoeder zijn of haar visie verduidelijkt en illustreert met voorbeelden en kunstwerken. De drie zoekcatalogi geven ook mogelijk om van de zoekrobot met resultatenraster over te schakelen naar een overzichtelijke wereldkaart.

Website

Download hier de pdf

Codart.nl