Antwerpen en Genua delen een indrukwekkende handelsgeschiedenis. En met die geschiedenis kwam een artistiek verwantschap. Op 20 september organiseert het Rubenianum een symposium dat gewijd is aan de artistieke connecties tussen beide steden tussen 1550 en 1650.

Op die dag zullen een aantal specialisten als Maria Clelia Galassi van de Università degli Studi di Genova, Giorgio Tosco van het European University Institute en Rieke van Leeuwen van het RKD dieper ingaan op zowel de uitwisseling van kunst in die tijd, als de economische relatie tussen beide handelscentra.

De kunsthandel tussen Antwerpen en Genua bloeide volop. Genuese handelaars investeerden graag in Vlaamse werk, en kunstenaars uit beide steden hielden er goede banden op na, met wederzijdse artistieke invloed. Rubens en Van Dyck zijn daar een mooi voorbeeld van.

Op het symposium leer je hoe het huis van de Zuid-Nederlandse barokschilders Lucas en Cornelis de Wael een spil was voor de kolonie Vlaamse schilders in Genua, en hoe doortrekkende artiesten daar over de vloer kwamen. Of ontdek je de invloed van Vlaamse schilders op Genuese meesters als Giovanni Benedetto en Salvatore Castiglione  

Het programma eindigt met de boekvoorstelling van Van Dyck’s Hosts in Genoa: Lucas and Cornelis de Wael’s Lives, Business Activities and Works door Alison Stoesser. Daarna volgt muziek. Graziano Moretto en Karel Schoofs brengen Le Note Barocche.

Artikelfoto

Rubens, Marchesa Brigida Spinola Doria, 1606, National Gallery of Art, Washington, DC