Van Eyck Kosmopoliet

Van Eyck Kosmopoliet

In het kader van het Van Eyck-jaar 2020 brengt het project “Van Eyck Kosmopoliet” onder curatorschap van Ben Benaouisse elf diverse kunstenaars samen. In april 2019 startten zij de dialoog met het “Lam Gods” van Van Eyck en formuleerden een hedendaags artistiek antwoord. Naast de persoonlijke diversiteit van de kunstenaars krijgt ook de diversiteit qua kunstdisciplines alle aandacht: plastisch, muzikaal, woord, performance, …  Via dit project willen de elf kunstenaars met een (recente) migratieachtergrond ook de brug bouwen naar diverse gemeenschappen. Kortom: kunstenaars als ambassadeurs, met het “Lam Gods” van Van Eyck instrumenteel in de dialoog en de reflectie. 

“Van Eyck Kosmopoliet” creëert een solidair platform, een platform waarop de deelnemende kunstenaars hun expertise, werkruimtes en netwerk met elkaar delen. “Van Eyck Kosmopoliet” creëert een incubatieperiode (waarbinnen ontmoetingen gepland zijn) die de kunstenaars toelaat hun artistieke creatie vorm te geven. Als luis in de grote culturele Van Eyck-pels zullen ze zeker sporen nalaten. De kunstenaar als richtingwijzer en nieuwe doorvertaler van de canon. De kunstenaar als vector, als artistieke sjerpa, als dwarsligger of verbinder, als komma / uitroepteken of (eind-, begin-)punt. En dat in nieuw-diverse tijden! 

Een project van ORBIT vzw, Novgorod, De Centrale en VOEM.

Deelnemende kunstenaars.

Tentoonstellingen in hetzelfde museum