Ruimte is voor de wereld van de beeldende kunst een evidentie. Visuele kunst engageert zich in het creëren van twee- of drie-dimensionele ruimtes. De toeschouwer kan het oppervlak afgrazen met zijn ogen of er zich in verplaatsen. In kunsthistorische zin waren het vaak representaties van de bestaande wereld, van de zichtbare realiteit. Sinds het modernisme treffen we ruimtelijkheid uitgezuiverd aan in abstracties, in vervormingen van het kubisme of in visuele illusies van het surrealisme. Hoezeer de techniciteit van het geometrisch perspectief ook zijn stempel heeft gedrukt op wat academisch binnen het kader was toegelaten, de artistieke vrijheid heeft daar graag een loopje mee genomen. 
 
Tijdens deze expo kan je genieten van het werk van Peter Weidenbaum, Elise Berkvens, Marcel Hoeben en Mike Carremans. 
 
Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Off Off Off en curator Joannes Késenne. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum