Clara Spilliaert Kunst die groeit

Clara Spilliaert, Self-Portrait, 2015, mixed media, 45 x 45 x 190 cm Foto: Keizo Kioku

Looking for Clues is een multidisciplinaire tentoonstelling met een focus op vijf opkomende kunstenaars die ofwel in België geboren werden, ofwel kiezen voor België als de plek om hun artistieke praktijk te ontwikkelen: Louise Delanghe (1994), Joke Derycke (1991), Thomas Renwart (1995), Valgerdur Sigurdardottir (1992), Clara Spilliaert (1993). 

Aan de hand van het werk van vijf kunstenaars die gebruik maken van uiteenlopende media beoogt Looking for Clues een inkijk te geven in kwalitatieve, beloftevolle artistieke praktijken en actuele urgenties. De tentoonstelling mikt hierbij niet op een vanzelfsprekende verwantschap tussen de gekozen kunstwerken. Wat deze kunstenaars bindt is niet enkel het feit dat zij tot dezelfde generatie behoren, maar in de eerste plaats hun uitgesproken zin voor een hoogstpersoonlijke artistieke expressie, ongehinderd door heersende artistieke trends of de mogelijke verwachtingen van een publiek. Voor de deelnemende kunstenaars is kunst een evidentie, zelfs een noodzakelijkheid. De tentoonstelling met allemaal recent werk wil getuigen van de openlijke of subtiele diversiteit, veelzijdigheid en gedrevenheid die kunst kan bieden zowel naar vorm als naar inhoud. 

Aan de hand van het werk van deze vijf kunstenaars, die gebruik maken van uiteenlopende media zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst, installaties en tekenkunst brengt de tentoonstelling als een momentopname een reeks eigenzinnige praktijken samen. De vraag die centraal staat, is hoe deze kunstwerken reageren wanneer ze worden gecombineerd met andere werken. Wat voor verhaal vertellen ze wanneer ze in relatie tot andere kunstenaars worden getoond? Waar vinden de kunstwerken elkaar en waar verschillen ze totaal? 

Looking for Clues is een poging om de belangrijkste krachtlijnen en individuele artistieke zoektocht van elke kunstenaar te schetsen alsook om de gemeenschappelijke uitdagingen en gedeelde ideeën en thema’s die deze generatie kunstenaars bezighoudt in beeld te brengen: een interesse in vakmanschap, het bevragen van het artistieke medium, de dualiteit schoonheid en lelijkheid, schuld en onschuld, de ingewikkelde relatie tot overdaad, … 

Louise Delanghe (°1994, Veurne) woont en werkt in Oostende. In 2017 behaalde ze haar masterdiploma in beeldende kunst met een specialisatie in grafisch ontwerp aan KASK Gent. Haar kunstwerken kunnen worden omschreven als complexe schilderijen met sterke (kunst)historische verwijzingen, tegelijkertijd stralen ze een zekere spontaniteit uit. 

De schilderijen van Joke Derycke (°1991, Aarschot, woont en werkt in Aarschot) zijn doorwrochte fragmentarische composities vol uiteenlopende elementen en symbolen. In haar werken combineert ze kunsthistorische referenties en verwijzingen uit de populaire cultuur met invloeden van hedendaagse digitale media en persoonlijke verhalen. 

De praktijk van textielkunstenaar Thomas Renwart (°1995, ?, woont en werkt in Gent), tot voor kort bekend als Les Monseigneurs, staat in het teken van ambachtelijk vakmanschap. Afkomstig uit een familie van wevers, zet hij in feite de traditie voort van drie generaties vrouwen. 

De Ijslandse kunstenares Valgerður Sigurðardóttir (°1992, Reykjavik, woont en werkt in Antwerpen) hanteert een intrigerende balans tussen zware materialen zoals beton, cement en keramiek, en een schijnbaar inhoudelijk luchtige stijl. Haar ontwapenende tekeningen en reliëfs dragen een zekere illustratieve en vaak cartooneske charme. 

Clara Spilliaert (°1993, Tokio, woont en werkt in Gent) verhuisde in 2009 van Japan naar België en studeerde eerst tekenkunst en later keramiek aan LUCA School of Arts te Gent. Na 7 jaar zeer intensief dagboeken te hebben getekend, verkent Spilliaert verschillende media zoals video, animatie, muurschildering en sculptuur.

Lees Clara Spilliaert - Kunst die groeit