Internationale Conferentie Culture & Mental Health

Internationale Conferentie Culture & Mental Health vindt plaats in Gent, België op 24 en 25 November 2022. Deze conferentie is gericht op het vergroten van de kennis en het aanscherpen van het debat rond culturele activiteiten die het welzijn van mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid verbeteren.  

Studies tonen aan dat zowel actieve als passieve kunst- en cultuurparticipatie een positieve effect hebben op welzijn en gezondheid: denk bijvoorbeeld aan muziek beluisteren, een boek lezen, een museum bezoeken of dansen. Cultuurparticipatie is niet alleen goed voor ons welzijn, maar kan ook bepaalde mentale en lichamelijke klachten voorkomen. 

Deze conferentie wil mensen uit de publieke, academische, diensten- en vrijwilligerssector samenbrengen. Het is een moment om ervaringen, praktijken en kennis te delen over het belang en de impact van erfgoed, literatuur, kunst en creativiteit op het verbeteren van de geestelijke gezondheid, het welzijn en de veerkracht van mensen en gemeenschappen. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum