Hear Here

Wandel langs geluidskunst in Leuven

Hear Here neemt je mee langs geluids­kunst in Leuven. Veertien klin­ken­de kunst­wer­ken staan ver­spreid over tien erf­goed­lo­ca­ties. Elke instal­la­tie gaat een akoes­ti­sche dia­loog aan met de archi­tec­tuur en omge­ving. De dik­ke ste­nen muren van de KADOC-kapel reso­ne­ren anders dan de Kruidtuin in bloei, het Anatomisch Theater of het historisch Stadhuis. Die rela­tie tus­sen klank, akoes­tiek en per­cep­tie staat cen­traal in geluids­kunst. Van zoe­men­de bij­en tot dreu­nen­de orgel­pij­pen, van de zoek­tocht naar stil­te tot geluids­over­last in de Noordzee. Maak je klaar voor een gra­tis ont­dek­kings­par­cours voor alle leef­tij­den en ervaar het ver­bor­gen Leuvens erf­goed met ande­re ogen en oren. 

Bovendien is er ook een boeiend liveprogramma met een mix van jong talent en grote namen, zoals Kali Malone en Stephen O'Malley, Maika Garnica en Vica Pacheco.   

Tentoonstellingen in hetzelfde museum