Expo Lucie Kamuswekera - Geborduurd verleden, verbeelde toekomst in Congo

Expo Lucie Kamuswekera - Geborduurd verleden, verbeelde toekomst in Congo 

Op 18 november 2022 start in Amsab-ISG de tentoonstelling Geborduurd Verleden, Verbeelde Toekomst in Congo met werken van Lucie Kamuswekera, een Congolese kunstenares die de turbulente geschiedenis van haar land vertelt aan de hand van borduurwerken. De expo is een initiatief van onderzoekers van Universiteit Gent en The Ohio State University. 

‘Het moment dat ik mensen zag sterven is het moment dat ik ben begonnen me de geschiedenis van Congo te borduren’ 

‘Njo saa niliona batu banakufa, njo sasa nikashona histoire ya Congo’ 

‘Le moment où j'ai vu des gens mourir est le moment où j'ai commencé à broder l'histoire du Congo’ 

Lucie Kamuswekera, Goma, 2021 

 
Lucie Kamuswekera (°1944) is kunstenares en een van de weinige Congolese vrouwen van haar generatie die in haar kunst het collectieve geheugen van Congo mee vormgeeft. Ze leerde de borduurtechniek tijdens de koloniale tijd en gebruikt ze vandaag om kritiek te uiten op het Congolese koloniale verleden, maar ook op de meer recente politieke geschiedenis van de Congo-oorlogen die haar eigen leven tekenden. 

De tentoonstelling in Amsab-ISG brengt een selectie van haar doeken, werd gefinancierd door Global Minds (Vliruos) en kwam tot stand in samenwerking met Gillian Mathys, Sarah Van Beurden, Sam Kniknie en Maarten Hendriks, onderzoekers van Universiteit Gent en de Ohio State University. 

Lucie Kamusoreka (°1944) is een Congolese kunstenares die de turbulente geschiedenis van haar land vertelt aan de hand van borduurwerken. Haar werk toont een al te vaak vergeten blik op de creatie van een collectief geheugen. Ze is een van de weinige Congolese vrouwen van haar generatie die in haar kunst het collectieve geheugen van Congo mee produceert. In haar werk spreekt zij over het Congolese koloniale verleden, maar ook de meer recente politieke geschiedenis van de Congo-oorlogen die haar eigen leven tekenden. De expositie in het AMSAB toont een aantal van haar kunstwerken. 

Op 15 december 2022 gaat Amsab-ISG in debat over de (vergeten) rol van vrouwen in collectieve geschiedschrijving. Het debat werpt de vraag op hoe bestaande genderstructuren onze geschiedschrijving beïnvloeden en bepaalde stemmen onzichtbaar maken. Welke historische rol nemen vrouwelijke artiesten op in productie van kunst en collectieve geschiedenis in Congo? Hoe kunnen we de stemmen en ervaringen van vrouwen over politiek geweld en conflict beter begrijpen? Wat kan de kunst van Lucie Kamusoreka ons bijleren over de huidige sociaal-politieke uitdagingen in Congo en de ervaring van een vrouwelijke artieste?