Chinese vrouwen - Een modern avontuur

Chinese vrouwenjurk eind 19de eeuw

Een hedendaagse kijk op de Chinese vrouw, tussen beelden en iconografie

Een op de vijf vrouwen in de wereld is Chinees. Toch werd er tot op heden geen enkele tentoonstelling aan hen gewijd. In 2022 biedt het Koninklijk Museum van Mariemont een nieuwe kijk op China, een vernieuwd portret van de moderne vrouw. De status van de vrouw blijft vandaag een actueel onderwerp. Onze agenda's getuigen ervan: commissiezittingen van de VN, rechtenweken, internationale dagen, de honderdste verjaardag van de zaak Popelin, de 130e verjaardag van de Belgische Liga voor Vrouwenrechten, de 20e verjaardag van de oprichting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. En hoe zit het met China? De Chinese kijk op de vrouw is radicaal veranderd in een eeuw tijd. Chinese vrouwen - Een modern avontuur nodigt het publiek uit om deze blik te volgen en op ontdekking te gaan naar Chinese vrouwen van de 20e eeuw.  

Met deze tentoonstelling sluit het Koninklijk Museum van Mariemont aan bij een belangrijk deel van zijn identiteit: de kunst en de beschavingen van Azië, waarbij China een onmisbare tussenstop vormt. Maar het museum stelt ook onze projecties en fantasieën ter discussie. In 1910, toen de Aziatische collecties van Mariemont werden gecreëerd, waren Chinese vrouwen voor westerlingen mysterieuze en onzichtbare figuren: men dacht dat ze verlegen, zachtaardig en onderdanig waren en er werd gesproken over verbonden voeten en verdronken kleine meisjes. In de 20e eeuw - een eeuw die werd geteisterd door oorlogen en revoluties - deed China echter op verbluffende wijze zijn intrede in de moderniteit. De tentoonstelling biedt een vernieuwd portret van de moderne vrouw. Keizerin, revolutionair, spionne, maar ook anoniem, moeder, arbeidster... ze illustreren allemaal een deel van de culturele, politieke en maatschappelijke krachten die hun leven bepalen.  

Op een reis van de privésfeer naar de openbare ruimte presenteert de tentoonstelling een zeventigtal authentieke voorwerpen (jurken, juwelen, marionetten, enz.), foto's, getuigenissen en hedendaagse creaties. De bezoekers ontdekken het dagelijkse leven van de vrouwelijke helft van de bevolking, maar ook imaginaire figuren, heldinnen uit de literatuur en de film. De tentoonstelling bevat zelden tentoongestelde stukken van zeven Belgische en Franse instellingen, naast de collectie propaganda-affiches van Jasmine Sour. Vertrek vanaf april naar Chinese Vrouwen. Een modern avontuur op een originele reis, een intieme ontmoeting met vrouwen. Het portret van elke vrouw vertelt een persoonlijk verhaal, een menselijk traject, een levensverhaal, maar ook het verhaal van een heel land. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum